Pan Ladislav Mundl slaví 85 let

10.09.2011 14:08

Dne 05.06.2012 se v plné svěžesti dožívá krásného životního jubilea 85 let zasloužilý člen TJ START VD LUBY pan Ladislav MUNDL, člověk, který pro lubský sport vykonal velký objem práce. Do loňského roku aktivní člen výkonném výboru TJ dodnes zajišťuje plakátovou činnost a nechybí na žádném domácím zápase našich fotbalistů.
Za dlouholetou a kvalitní činnost v naší TJ Vám, vážený pane Mundl, přeje pevné zdraví a osobní spokojenost celá TJ, naši fandové a Výkonný výbor TJ.

Emil Strádal
předseda TJ START VD LUBY