Historie kopané v Lubech

            Fotbalový klub byl založen v roce 1931 pod názvem SK Luby. Později existoval pod názvem Dřevonar (1949-1957), Tatran (1957-1976) a Start             (1976 – dosud).    

  • V roce 1946 přichází na místní pilu osobnost lubské kopané p. Ladislav Šinágl. Ten se stává v následujících létech pojmem pro lubskou kopanou a lední hokej.  Po nástupu p.Šinágla vyrůstají dřevěné kabiny, sprchy, místo pro občerstvení a kabina pro rozhodčího. V sedmdesátých létech byly pod vedením  Miroslava Voláka vystavěny nové zděné kabiny a v zimě 2008 pod vedením Pavla Bečky opraveny do stávajícího stavu.
  • Ve fotbalovém oddíle TJ startují hráči celkem v 8mi mužstvech od přípravky až po mužstvo muži „A“. Jedná se věkové kategorie minižáci mladší, minižáci starší A a B, žáci mladší a starší , dorost , mužstvo mužů A a B.
  • Lubský fotbal prošel několika výkonnostními obdobími: „A“ tým mužů startoval v Krajském přeboru (1984-1986 pod trenéry J.Šarochem a J.Vondráčkem), ale také v Okresním přeboru (rok 1994). Po sestupu byl ustanoven nový výkonný výbor v čele Emilem Strádalem, jmenováni noví trenéři a započata nová etapa lubského fotbalu. 
  • Další ročník Okresního přeboru jsme již suverénně vyhráli a postoupili do 1.B třídy. Podobné byly i další roky, které skončily v roce 2002 opětovným postupem do Krajského přeboru – největší zásluhu na výkonnostním růstu týmu muži „A“ mají trenéři P.Bečka a K.Janda a pochopitelně trenéři všech ostatních mužstev oddílu, kteří mladé hráče připravují.  Po dvou letech jsme z Krajského přeboru sestoupili do 1.A třídy – do třídy, která je podle mého názoru pro naše možnosti optimální soutěží. Trenérem mužů “A“ se stal K.Šůs, kterému asistoval Ivan Havlovic, vedoucím mužstva byl a sále zůstává Karel Vondráček. Po ročním působení M.Křížka a Karla Šnoura trénuje dnes  mužstvo muži A Pavel Bečka spolu s Radkem Pikhartem. Velkou zásluhu na rozvoji fotbalu v tomto období má i bývalý místopředseda TJ a manažer FO Franta Kalista, který zajišťoval veškeré přestupy a hostování hráčů, včetně starosti o plnění klubové pokladny TJ z jednotlivých přestupů.
  • Velkým přínosem pro náš fotbalový oddíl je výstavba nového travnatého hřiště s přírodním povrchem, které bylo vystavěno v roce 2005 za podpory města Klatovy a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na výstavbě má velký podíl pan V.Weingartner, který vytrvale pracoval na zajištění dotačních finančních prostředků.
  • Dalším úspěchem klubu byl postup družstva dorostu z krajské soutěže do krajského přeboru v sezoně 2009/10 pod vedením trenéra Jirky Nového.
  • Náš FO se dlouhodobě snaží o výchovu vlastních odchovanců. Pro nový ročník 2011/2012 jsme mužstva mládeže rozšířili o minižáky starší B, nově jsme vloni zařadili i mužstvo žáků mladších. Celkem v mládežnických soutěžích máme přihlášeno 6 mužstev.

Z HISTORIE  

 Vznik kopané v Lubech, zrovna tak jako v ostatních okolních obcích a městečkách, začal napřed několika neorganizovanými zápasy v rámci klatovské oblasti. Stačil však zápal několika nadšenců, kteří museli překlenout ty hlavní problémy – v nedostatečné výzbroji a hlavně zajistit potřebné místo k uskutečňování fotbalových utkání. Ti dali základ k dnešnímu sportovnímu dění v Lubech. Impuls pro prvopočátky byl dán při jedné taneční zábavě, kdy skromný výdělek (tehdy 200,- Kč) podpořil nápad zakoupit nejnutnější fotbalové potřeby. To vše probíhalo v jarní části roku 1931. V hostinci „ U Špetů“ (později restaurace Tatran) byla uskutečněna ustavující schůze, na které byl zvolen první předseda p.  Čížek Gusta. Jednatelem se stává jeden z nejmladších členů p. Aška Václav, pokladníkem byl jmenován p. Mundl Alois. Další členové výboru byli Kohout V., Řeřicha Jan, Hakl Karel a Suchý Jan.   

 

SK Luby (1931) - zleva klečí Míšek Josef, stojí Čížek St., Aška V., Vlček K., předseda Čížek Gustav, Bouda Jos., Terš Stan., Čížek Karel a klečí Lambert, dole Aška K., Šlosar Jiří a Rendl František

 

 

Fotbalisté však „U Špetů“ nebyli dlouho. Drobné neshody (i politické) vedly k rozkolu. Valná část mužstva změnila svůj stan. Přemístili se ke konkurenci do hostince „U Fričů“, kde na podzim byla svolána nová valná hromada. Na této schůzi byl do čela zvolen p. Ivan Hrach. Ten uvolnil svoji louku u Lubského nádraží (dřívější název Týnecké) pro fotbalový oddíl za roční úplatu 1 500,- Kčs. Na tomto hřišti se hrálo do roku 1941 (2-letá pauza 1937-39). Přechodem do hostince „U Fričů“ získávají fotbalisté prvního sponzora v osobě majitele hostince. Pan Jan Frič zakoupil a dovezl z Prahy kompletní vybavení pro celé mužstvo. Hřiště u nádraží nemělo půldruhého roku kabiny a hráči se převlékali v hostinci. Cesta na hřiště byla dlouhá přes jeden kilometr po silnici k Malé Vísce. Fotbalová utkání byla často spojována s taneční zábavou, takže mužstvo při takovéto příležitosti šlo na hřiště i zpět s kapelou.

Při takovýchto příležitostech vznikla jedna píseň, jejíž nápěv není znám. Zaznamenáváme pro ilustraci alespoň část:

 Jednou v létě v neděli, ještě ležím v posteli, když tu náhle do ticha, spustí ryčná muzika. Zástup lidí vyjeven, za muzikou táhne ven, celá ves je na nohou v Lubech hrají kopanou …

Po starostech s místem pro kopanou přibývají utkání. K prvnímu oficiálnějšímu utkání si Lubští pozvali soupeře z Velhartic, se kterým prohráli 1:6. Jedinou branku vstřelil Sláva Kubík z Týnce. Nutno podotknout, že mužstvo se nesestávalo jen z hráčů z Lub, ale  hledaly se posily po celém blízkém i širokém okolí a i v samotných Klatovech, a to často i z vojáků základní služby.

Při pouťových příležitostech hrálo i mužstvo „Staré gardy“. V roce 1933 vzniká též družstvo žáků, které hrálo ve složení:  Hynek Myslivec,Oldř. Malý – Jos. Nový, Sl. Schmiedel – Váša Pálek – Jan Frič, Jos. Heidlberger–Lerch (Bel-šán) – Bedř. Aška – Jos. Pták –Bohd. Zajíc. Trvalo plné dva roky, než se SK Luby přihlásili ke sdružení dělnických klubů s názvem STAK, které mělo pro naši oblast sídlo ve Strážově. V této skupině hrály celky Sparty a AFK Strážova, SK a AFK Lub, SK Janovic, So Měčína, Hluboké u Kdyně a další. V údobí let 1932-33 se v Lubech zakládá další fotalový klub s názvem AFK. Tento klub se skládá povětšině z klatovských vojáků základní služby. Hřiště bylo za vsí směrem k lesní lokalitě „Výhořice“. Fotbalisté AFK měli sídlo v hostinci „U Špetů“.J

První sezónu své skupiny STAK Lubští vyhráli. Jako vítězové hráli poté s vítězem další skupiny, jímž byl celek SK Líně. SK Luby vyhráli 5:3, střelci branek se nedochovali. Po tomto vítězství odjíždí Lubští k dalšímu oblastnímu utkání do Rožnova u Č. Budějovic, kde při podceňování soupeře prohráli 10:2 (doma potom 2:3).

Po zhruba osmiletém působení na hřišti u nádraží (r. 1931-37, 1939-41) a dvouleté pauze přechází fotbalisté blíže k obci. Mezi Drnovým potokem a železniční tratí na Horažďovice vzniká v místech zvaných „Obora“ hřiště podstatně menších rozměrů než bylo to dosavadní u nádraží. Zde se hrálo cca. 3 roky (1941-44). Během let 1937-39 dochází k rozpadu SK Luby. Řada hráčů odchází plnit základní vojenskou službu, zbývající se rozešli za kopanou do Klatov a blízkého okolí.

V roce 1939 se SK Luby opět konsoliduje. Kádr mužstva se stabilizuje a je sestaven z větší části z místních hráčů. Ještě dva roky se hraje u nádraží. Předsedou je opět p. Ivan Hrach. Po celé osmileté působení u nádraží připravoval hřiště a rekvizity p. Hais.

V roce 1941 končí ve funkci předsedy p. Ivan Hrach. Po valné hromadě téhož roku je do čela zvolen na dvouleté období hostinský p. Karel Špeta. Od roku 1943 do roku1945 (5.5.45) byl v čele kopané holič a kadeřník  p. Frant. Schwentner. Ten zahynul v poslední den války, s puškou v ruce, zákeřnou střelou příslušníka SS.

V roce 1942 se utváří nové žákovské družstvo, jehož kádr byl v následujích letech ozdobou mužstva dorostu a později i A-mužstva.

Je nutno sed zmínit i o jednom z největších fotbalových talentů Oldovi Klasnovi, který své první fotbalové kroky prožil právě v Lubech. Brzy však odešel do Klatov, kde prožil celou další fotbalovu kariéru.

Rok 1943 je rokem, kdy SK Luby vstupuje do Západočeské župy, kde hraje II. třídu.

Vzhledem k tomu, že hřiště v „Oboře“ rozměrově nevyhovovalo, bylo v průběhu roku 1944 vyhlédnuto místo zastavěné několika zahrádkami a obecních drah. Je to zhruba v místech stávajícího sportovního areálu. Od roku 1944 až po rok 1990 doznalo sportoviště několik změn a úprav (postupné rozšiřování fotbalového hřiště, kluziště, dřevěná klubovna + kuželník, nové kabiny, tenisový kurt, dětské hřiště, víceúčelový asfaltový kurt, samostatná klubovna + občerstvení a jiné drobnější úpravy). Je třeba se zmínit o několika málo nadšencích, kteří tehdy měli největší zásluhu o zajištění nového fotbalového působiště. Jejich nadšení, dostatečná argumentace a výmluvnost přesvědčily stávající obecní radu o přiklepnutí uvažované lokality. Jsou to bratři Karel a Václav Aškové, Frant. Cízl, Arnošt Rýdl a Ivan Hrach. V prvním poválečném roce (1946) přichází na místní  pilu bývalý škpt. p.Ladislav Šinágl jako účetní. Přichází osobnost , která se v následujících letech stává pojmem a později legendou lubské kopané a ledního hokeje. Během let 1945-46 je kopaná bez předsedy a oddíl vedou bratři Karel a Václav Aškové. Fotbalový výbor zmocnil p. Fr. Cízla, aby p. Šinágla přesvědčil a zároveň požádal o převzetí funkce nejvyšší (p. Šinágl byl dlouhá léta funkcionářem SK Klatov). Pan Šinágl neodmítl a funkci převzal. Stal se nejen předsedou, ale hlavním organizátorem veškerých akcí na hřišti a materiálovým garantem pro plánované úkoly (kabiny, hradba, kluziště aj.). Jeho tvůrčí elán a příkladný postoj k celkovému dění kolem lubských sportů byl obdivuhodný. V následujících letech přichází z Klatov také p. Josef Petelík, který byl od roku 1948 až do svého úmrtí (r. 1988) další hybnou pákou nejen kopané, ale celé TJ jako její  tajemník.

Po nástupu p. Šinágla do funkce předsedy mění tehdejší  „obecní draha“  svou novou tvář. Po roce 1946 vyrůstají první dřevěné kabiny, které na tehdejší dobu snesly co nejpřísnější měřítko – 4 kabiny, spol. umývárna a sprchy, místo pro občerstvení a kabinka pro sudího.

Foto z 80-tých lét, kdy byl objekt původních dřevěných šaten stále využíván,z části jako bufet.

Po dokončení kabin se tvůrčí činnost obrací na budování kluziště (podrobný popis pod historií o LH r.  1949-50) a o rok později na postavení velké dřevěné společenské místnosti. Na tuto místnost navazovala krytá kuželníková dráha, která vydržela přes 30 let. Společenská místnost sloužila ke schůzové činnosti a v zimním období zároveň jako kabina pro hokejisty.

Je třeba podotknout, že založením oddílu LH se rozšířila universálnost lubských fotbalistů, protože valná část hrála v zimním období i LH. O to, aby hráči obou oddílů měli vždy vše řádně připraveno, se staral na „novém“  plácku správce hřiště p. Josef Franěk.

V letech 1948 a 1949 přichází řada hráčů z Klatov,  jednak aby posílili ambice lubské kopané a jednak aby doplnili a rozšířili kádr mužstva. Jsou to Přemysl Vlach, Klička, Lidmila, Pancner a Jindřich Nový. Posledně  jmenovaný nejen dlouhá léta hrál, ale dělal hrajícího trenéra, a to nejen v kopané, ale i v LH. K těmto ostříleným hráčům nastupuje v padesátých letech lubské mládí v podobě bratrů Mir. a Laď. Mundla, br. Jar. a Ládi Ptáka, Aloise Ptáka, Miroslava Kohouta, Jar. Dolejše, Jos. Čížka, St. Rychtaříka, Václava Fraňka a Fr. Maláta z Vrhavče. Mužstvo tvořili i další hráči z Lub, kteří již oblékali drez v letech válečných nebo těsně poválečných jako Bohd. Zajíc, Jos. Rendl, Jos. Šaroch, Václ. Pálek, Jos. Hais, Alex Löfelmann a Emil Průša.

Do roku 1949 nese lubská kopaná název SK. V tomto roce byla tělovýchovná jednota včleněna do složky ROH k podniku Západočeské dřevařské závody v Lubech a nesla oficiální název DSO Drevonar Luby (až do roku 1957). Po vytvoření ČSTV došlo v průběhu roku 1957 k další změně názvu a byl přijat název TJ Tatran Luby (až do roku 1976).

O postup do KP hrály Luby s těmito celky: So Nepomuk, Spartak Rožmitál, So Horažďovice a So Kolinec. Bylo hráno jednokolově, každý s každým. Drevonar Luby dosáhl těchto výsledků:

 So Nepomuk – Luby 1:3, So Horažďovice – Luby 3:3, Dr Luby – So Kolinec 4:4, Dr Luby – Sp. Rožmitál 1:3

Zbytečnou ztrátou bodu se So Kolinec ztratily Luby šanci na postup.

Vzhledem k tomu, že lubské mládí muselo v letech 1949-53 absolvovat základní vojenskou službu, doznaly sestavy v těchto letech několik změn. Za Jardu Dolejše nastoupil v brance Ferda Sýkora a později z Klatov hlásil přestup J. Spolvind. Na ostatních postech „zalepili díru“ jednak hráči starší a jednak generace mladší jako například Jos. Rajal, St. Pták a Fr. Presl.

Během následujících let dochází k dalším změnám v základní sestavě A-mužstva. Lola Pták odchází jako levé křídlo posilnit divizní Klatovy. Z Klatov naopak byli uvolněni hráči V. Bauer, Jan Vodička (pozdější trenér Lub), Jindř. Mužík a brankář Zd. Janouch. Míra Kohout odchází do Plzně, aby hrál několik sezón za tamnější Lokomotivu. Ze Sokola Strážov hlásí přestup Honza Haas, který se v Lubech po vstupu do manželství usídlil již natrvalo.Několik sezón pod hlavičkou Drevonaru hostoval i Z. Stauber z Kolince, J. Ulrich z Neznašov a další. Lubští měli možnost „zalovit“ i ve vojenských útvarech. Z VÚ Týnec Lubští čerpali po mnoho let. Všichni rádi vzpomínají na éru, kdy útok posílil Marian Zrubarik a zadní řady v centru dirigoval Laco Kološta. Rok co rok se sestava měnila, jedni odcházeli a jiní přicházeli.  Z Klatov jsou uvolňováni Honza Havlíček, Jos. Sedláček, Jos. Čechura a Mil. Hašek.

V 60. Letech se lubští více orientují na vlastní fotbalovou líheň. Nastupuje éra bratří Ašků – Karla, Jirky, Josefa, Jardy a Václava. V brance se objevuje B. Puchinger, jeden z nejlepších své doby, o kterého měly zájem i plzeňské kluby. Mužstvo stále využívá střelecké potence Václava Fraňka, dělovek Honzy Haase a tvrdosti v zadních řadách Karla Křížka. Je to však rok, kdy se se sportovním dění v Lubech loučí první poválečný předseda p. Laď. Šinágl. Jeho aktivní věk se naplnil. Pan Šinágl odchází za svým synem do Příbrami. S panem Šináglem se ještě jednou setkáme zhruba po 10 letech při oslavách 40. výročí kopané. Zanedlouho pak odchází natrvalo tam, odkud není návratu. Od roku 1960 (plných dalších 10 let) je v čele kopané ing. Jiří Valenta, vedoucí pily v Lubech. Je to v pořadí druhý předseda, který má možnost z titulu potřeb dřevařiny, pomoci fotbalovému oddílu v jeho dalším budování.

Dostatek domácích hráčů vedl oddíl kopané k tomu, aby bylo ustaveno B-mužstvo. Mezi mladší generací byl ještě stále aktivní p. K. Aška (50 let).

Do roku 1960 hraje A-mužstvo vesměs okresní přebor skupiny A klatovské oblasti. Soupeři se  z blízkého i dalekého okolí. Bylo hráno s těmito mužstvy: So Vrhaveč, So Neznašovy, So Běšiny, So Strážov, So Janovice, Ta Ž. Ruda, Ok. Nýrsko, So Švihov, Klatovy B, So Měčín, So Plánice a So Mochtín. Jarním kolem se podařilo OP vyhrát a postoupit do I.B třídy. Do podzimního kola roku 1960 nastupuje Tatran jako nováček vyšší soutěže, kterou hraje zhruba 15 let (do r. 1975). Povětšině hrály Luby ve skupině s mužstvy složené z okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih.

Do mužstva přicházejí hráči bydlící v obci Týnec, jsou to Bedř. Aška, Jos. Pikhart, K. Janda, bratři Behemští, K.Kovařík, Jan Paveza a z blízkých Sobětic bratři Vondráčkové – Jirka, Václav a Karel. Z Klatov přicházejí další–brankář Kapusta, který se střídá s domácím Mírou Skřivanem. Generace Al. Ptáka, St. Rychtaříka, V. Fraňka  a těch dalších přenechává místo mladším. V mužstvu hrají dále K. Kalaš, V. Cízl, Jar. Beroušek, Jos. Šaroch, Mir. Čížek, Mir. Bláha, Mir. Volák a klatovský Václ. Lukeš.

Alois Pták po své aktivní činnosti přebírá A-mužstvo jako trenér. Jan Haas se již nyní věnuje organizační stránce oddílu kopané a LH. Stává se tajemníkem a vedoucím mužstva. Z Klatov přichází další brankář Karel Haas, z dorostu přišel Petr Mužík. Mění se i post předsedy TJ, po ing. Valentovi přebírá funkci na čtyřleté období p. Laď. Terš. Zhruba do roku 1971 je předseda oddílu kopané a LH automaticky celé TJ, poté do TJ se hlásí oddíl turistiky a později oddíl lyžování. Po celé období až do roku 1988 stál v čele kopané a LH předseda p. Václav Aška, který údělal pro lubský sport velký kus práce. Předsedové TJ se střídali, jak patrno z popisu historie. V roce 1970 se začínají budovat nové zděné kabiny. Jejich stavba je rozložena do dvou let. Rok 1971 je rokem založení mužstva staré gardy, která přijala na ustavující schůzi název AROZA. Zakládajících  členů nebylo zprvu mnoho, ale s přibývajícími lety  vstupovali do řad další a další, kteří již aktivně nehráli v A nebo B-mužstvu. Za 20 let působení má kolektiv cca 30 členů. Takovýchto mužstev v našem okrese není mnoho, která by se pyšnila aktivem „starých pánů“. Herní rajón AROZY je po celých Čechách, kdy počet ročních utkání nejde pod 20. Po rozpadu staré gardy Klatov hostují někteří hráči v Lubech, hlavně při tradičních turnajích. Mužstvo AROZY mělo i soupeře v bývalé NDR. Po listopadových událostech ani toto mužstvo nezahálelo a chopilo se možnosti hrát u sousedů v blízkém Bavorsku. Stávajícím soupeřem AROZY je TSV Ludwigsthal poblíž Zwiesselu. Jeden ze zakladatelů – Josef Čechura, byl nejen v počátcích aktivní na hřišti, ale byl organizátorem všech akcí dlouhá léta. Hlavní jeho činností však je vedení dnes už třídílné kroniky AROZY. Po Josefu Čechurovi převzal „starou gardu“ Josef Šaroch. Mužstvo se schází nejen na hřišti, ale i mimo něj, hlavně po zápasech k přátelskému posezení.

Konec roku 1971. Termín pro konání slavnostní schůze k 40 letům kopané a 25 let LH – 15 hod. slavnostně vyzdobený sál restaurace Tatran vítá hosty všech věkových kategorií, schůzi řídil Jan Haas, slavnostní projev přednesl předseda p. Laď. Terš, poté p. Petelík seznámil přítomné s celkovým děním naší TJ. Po obou projevech následovalo vyhodnocení zasloužilých dlouholetých členů. Mezi těmi, kdož obdrželi čestné uznání, byl i dlouholetý předseda p. L. Šinágl, na jehoaž účast se všichni srdečně těšili. Mezi dalšími přítomnými, na které se taktéž nezapomnělo, byl i p. Ivan Hrach, dlouholetý předseda STAK Luby, Václav Hrach, Fr. Malát, Jos. Šaroch, St. Rychtařík, Jan Frič, Jan Vodička, Laď. Šnejdar, Lad. Šíma, V. Pálek, Jindř. Nový a další a další, kteří hájili barvy Lub v dobách předválečných i poválečných.

Rok nato (1972) došla smutná zpráva o umrtí Lad. Šinágla. Výbor se usnesl, že na počest tohoto muže se bude každoročně konat turnaj kopané, který ponese název „Memoriál L. Šinágla“. Tento turnaj se hrál plných 16 let (do roku 1987) a soutěžilo se o putovní pohár. Těchto turnajů se zúčastnili mužstva okresu Klatovy i okresů dalších. Mezi těmi, kdož se zúčastnili nejčastěji, byli mužstva Klatov, Sušice, Horažďovic, VTJ Klatov, Kdyně, Strážova, Nýrska, oba celky A, B Lub a další.

V roce 1972 vyhrálo záložní mužstvo III. tř. a postoupilo do okresního přeboru. Mužstva žáků se ujal Tomáš Kohout (do té doby bylo mužstvo takřka bez stálého vedoucího).

V prvních letech (1972) pořádání Memoriálu L. Šinágla se na tuto počest hrály i turnaje mládežnických družstev.

A-mužstvo se zúčastnilo i dalšího memoriálu, a to ve Strážově, který se hrál na počest Milouše Haase. Naše mužstvo tento turnaj vyhrálo. V letním období se A-mužstvo zúčastnilo ještě turnaje o pohár  Šumavy, který pořádala TJ Okula Nýrsko. Tam se našim mnoho nedařilo, neboť obsadili poslední místo. Před podzimní soutěží byl pořádán zájezd do NDR, města Olschnitz, kde Luby vyhráli 3:1. Za Luby skóroval dvakrát Josef Šaroch a jednou K. Vondráček.  V podzimní soutěži skončilo A-mužstvo na 5. Místě, když mělo několik nevydařených zápasů.

Rok 1974. Po Tomášovi Kohoutovi převzal žactvo Václav Weingärtner, který družstvo nejen vedl, ale i trénoval. Bylo to v období, kdy žákovské mužstvo drželi dva z hlavních aktérů, v zadních řadách Kája Křížek a v útoku pak Láďa Langmajer. Dalšími, kteří plně doplňovali tuto dvojici, byli Zd. Rückl, Karel Šůs, Míra Křížek, Míra Trukmüler a další. S tímto kolektivem se podařilo svoji skupinu okresního přeboru vyhrát, avšak ve finále žáci prohráli se Sportem Horažďovice a So Nalžovské Hory a skončili až třetí. A-mužstvo vyhrálo III. ročník memoriálu L. Šinágla, dále se zúčastnilo turnaje ve Strážově, avšak letního turnaje Ok Nýrsko se nezúčastnilo. Po čtyřletém období odchází z funkce předsedy Laď. Terš. Dalším byl zvolen p. Jos. Šaroch, který vedl sportovní dění v Lubech 5 let (do r. 1979).

Rok 1975 byl v lubské kopané jedním z nejslavnějším. V jarním kole mužstvo uhájilo prventví v I. B třídě a postoupilo do I. A tř. Západočeského kraje.

Hned první ročník podzimního kola v I. Tř. byl vcelku úspěšný. Družstvo získalo 12 bodů a se skórem 15:14 obsadilo 6. místo. Jedním z nejúspěšnějších střelců byl Petr Mužík následován M. Klimentem, Karlem Vondráčkem a dalšími. Mužstvo žáků pokračovalo v dobrých výsledcích i na podzim, kdy skončilo na druhém místě za Ok Nýrsko. Zúčastnilo se soutěže o míč Ivo Viktora, kde vyhrálo okresní kolo. Jako postupující hráli žáci s Loko Plzeň, kde byl soupeř nad jejich síly.

To, co se nepovedlo před rokem, se povedlo v sezóně 1975-76, kdy po mohutném jarním finiši obsadilo družstvo prvé místo a hrálo poté o postup s TJ Klatovy, s níž vyhrálo 2:1, a s PS Chanovice (1:1). V tomto kolektivu bylo několik nadějných hráčů, kteří v pozdějších letech oblékli drez dorostu a  A-mužstva. Z kolektivu, který postoupil, byl největší oporou Zdeněk Rückl, který sám rozhodoval i řadu utkání.

V roce 1976 dochází k dalšímu přejmenování TJ Luby, a to ze stávajícího „TATRAN“ na „START“. Vzhledem k tomu, že Dřevařské závody nebyly již ochotny plnit funkci sponzora, bylo Janem Haasem projednáno s Českým svazem výrobních družstev, že by mohla naše TJ převzít název „Start v.d.“ a hlavním partnerem se stává Tvar Klatovy. Sponzorem se stává ČSVD v Praze. V následujících letech je vedena dobrá spolupráce. Poděkování patří p. Jar. Pazderovi, který zajišťoval partnerství k oboustranné spokojenosti. Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo starších žáků je účastníkem krajské soutěže, bylo nutno přikročit k založení potřebné zálohy pro toto družstvo. Proto bylo pro podzimní část r. 1976 založeno mužstvo žáků mladších. Mužstvo starších žáků se zúčastnilo v letním období memoriálu Antonína Blažka v Sušici, kde se však umístilo až na 8. místě. Družstvo dorostu bylo opět účastníkem okresního přeboru a podávalo solidní výkony. Organizačním nedostatkem se družstvo připravilo o možnost bojovat o přední příčku. V podzimní části se mužstvo mužů dostalo až do třetího kola čsl. poháru po vítězství nad ČSAD Plzeň. Po tomto vítězství nám byl nalosován soupeř ryze ligový – Škoda Plzeň, kde skončili veškeré ambice. A-mužstvo opouští z důvodů zákl. voj. Služby střelec Petr Mužík, dále pak Václav Bouček a Vacovský. Na sklonku roku 1976 se podařilo Jendovi Haasovi zajistit u VÚ Klatovy a Janovice hned posil několik.

1977. Družstvo žáků mladších, hrající i nadále okresní soutěž, má střídavé úspěchy. Jarní i podzimní soutěž končila při konci tabulky. Mužstvo starších žáků i přes to, že řada jich opustila kolektiv postupem do dorostu, podává stále dobré výkony a udržuje se v horní polovině tabulky. Po jarním kole skončili starší žáci na 6. místě se ziskem 18 bodů a skorém 23:29. Před novým ročníkem byly obavy, zda vůbec v soutěži pokračovat, neboť soupiska soupeřů byla rozšísřena o další silné celky Plzně.  Přesto bylo mužstvo st. žáků přihlášeno. Po podzimní části se žáci umístili na 5. místě, když získali 8 bodů a skoré 9:22! Během roku se žáci zúčastnili turnaje o míč Ivo Viktora, turnaje v Sušici a Fezka ve Strakonicích. Družstvo dorostu ukončilo jarní kolo druhým místem za So Velký Bor. Podzimní část byla opět ve znamení solidního výkonu. Bylo však přikročeno k reorganizaci okresních soutěží, a to na okresní přebor o 10 účastnících a III. třída taktéž o 10 účastnících. Naše mužstvo skončilo na 6. místě zeziskem 8 bodů a skorém 20:23.   B-mužstvo mělo značně kolísavé výkony, hlavně v jarní části, kdy bojovalo o udržení. Ani podzimní část nevyzněla lépe. A-mužstvo hraje nadále I. A třídu celkem úspěšně. Z 12 účastníků se umístilo na 5. místě se ziskem 22 bodů a skorém 34:29. Mužstvo se zúčastnilo turnaje ve Strážově a Vrhavči, kde obsadilo druhé místo. Nedařilo se na vlastním turnaji „Memoriálu L. Šinágla“, kde mužstvo obsadilo 3. místo za mužstvy TJ Sušice a Kovo Strážov. Mužstvo těžilo hlavně z velké herní dispozice Tomčáka. Po jeho odchodu do civilu mužstvo ztratilo jedno z hlavních útočných tykadel. Mužstvo končí podzimní část opět na pátém místě se ziskem 12 bodů a skorém 16:15.

Do Lub přichází Milan Bouberle – dlouholetý hráč Kovo Strážov, aby posílil ambice lubské kopané.

O tom, že v Lubech byla kolem roku 1977 solidní mužstva mladších i starších žáků svědčí ta skutečnost, že TMR při ČSTV Klatovy vybírala i žáky v Lubech.

V jarní části roku 1979 byla zapojena do soutěže ještě obě mužstva žáků. Mužstvo starších žáků odehrálo celkem 9  mistr. utkání, z nichž 4 vyhrálo, 3 prohrálo a 1x hrálo nerozhodně se skórem 12:13. Žáci mladší ze 7 utkání 3x vyhráli, 3x prohráli a 1x hráli nerozhodně se skórem 17:13. Už během jarní části se jevila situace velmi vážnou s výhledem podzimu. Vzhledem k tomu, že mužstvo opustilo asi 13 hráčů z důvodu dovršení věkové kategorie, bylo rozhodnuto, že podzimní kolo bude hráno jen s jedním mužstvem žáků, a to starších s ponecháním v KS. Silné omlazení mužstva starších žáků se projevilo i na stavu v tabulce, kdy nemělo potřebnou výkonnost k dosažení lepšího umístění a skončilo po 11 kole na předposledním místě se ziskem 5 bodů. Družstvo dorostu vede od sezóny 1979 Jan Kafka, který se dříve věnoval žákům spolu s V. Weingärtnerem. Dorostenci získali stabilního vedoucího a trenéra. Kádr se rozrostl o žáky, kteří pro svoji věkovou kategorii již za žáky nemohli soutěžit. V podzimním kole nebylo mužstvo poraženo – přezimovalo v tabulce okresního přeboru na prvém místě s 12 body a skórem 23:2, kdy nejlepším střelcem byl Zd. Rückl. B-mužstvo vede trenér  IV. třídy ing. V. Rypl. A-mužstvo opouští jako trenér Al. Pták. Trénování se ujímá Jirka Vondráček – trenér III. tř. a asistent Jos. Šaroch. Mužstvo je doplňováno dorostenci se střídavým startem, Zd. Rücklem, K. Šůsem a M. Křížkem. Mužstvu se dařilo hlavně v podzimní části, kdy skončilo na pěkném 2. místě za So Svéradice se ziskem 17 bodů a skórem 34:19. Nejlepším střelcem byl Vašek Bouček s 10 brankami. Mužstvo „staré gardy“ sehrálo v roce 1979 celkem 16 utkání, z toho 8 vítězných, 5 remíz a 3 prohry. Soupeři se tradovali z Klatovska, Plzeňska, Domažlicka a Jižních Čech. Byly navázány nové sportovní styky s mužstvy TOS Žebrák a So Doubravka. V roce 1979 přebírá funkci předsedy TJ po Jos. Šarochovi Frant. Šťástka, který ji vykonával až do roku 1988.

1980. Mužstvo žáků hraje ještě v jarní části krajskou soutěž, ale z důvodů již známých z roku předešlého nebylo v silách mužstva, aby velkou ztrátu dohnalo. Mužstvo s konečnou platností skončilo na posledním místě. Podzimní kolo ročníku 1980/81 hrálo již v okresním přeboru. Jeho umístění odpovídá jeho možnostem. Páté místo se skórem 13:19 jasně ukazuje, kde slabiny t. č. jsou. Dorostenci získali v ročníku 1979-80 titul přeborníka okresu. Mužstvo bylo vzácně vyrovnané a v každém zápase podávalo snaživý a bojovný výkon, který byl dobrou zárukou pro zápasy ve vyšší soutěži. Podzimní kolo hrál již dorost krajskou soutěž a umístil se na druhém místě. Problémy mužstva-B jsou každý rok stejné. Mužstvo-A hraje i nadále I. A tř. Jarní část soutěže značně ovlivnila zranění hráčů Jandy, Boučka a Pavezy. Dorostenci, kteří měli střídavý start, byli povýšeni. Z Klatov přišel Strnad. Přes problémy mužstvo podávalo solidní výkony a skončilo jaro na 4. místě se ziskem 25 bodů. Do podzimní sezóny mužstvo nastupovalo bez V. Boučka, který přešel do Ok Nýrsko. Ze So Švihov přestoupil Zelený. V podzimním kole získalo A-mužstvo 13 bodů a skončilo druhé.

Rok 1981 byl z hlediska historie rokem jubilejním, kdy bylo oslavováno 50 let kopané a 35 let LH. Už méně slavným byl pro A-mužstvo, které po jarním kole v rámci reorganizace krajských soutěží muselo opustit I. A třídu. Mužstvo skončilo na 8. Místě s 22 body. V letním přestupném termínu odešel nejlepší střelec Petr Mužík do Klatov. Jako náhradu TJ Klatovy uvolnily JUDr. Suka a JUDr. Zwiefelhoffera. U příležitosti slavného výročí byl v přípravném období sehrán přátelský zápas s Dynamem České Budějovice. Utkání potvrdilo, že mužstvo může podat dobrý výkon a dosáhnout dobrého výsledku, avšak za předpokladu, že je zápas veden v bojovném duchu. Příchodem bývalého hráče NL Oldy Juřiny z České Lípy došlo ke zlepšení výkonnosti a umístění. Z vojny se vrátil M. Javorský, který hrál po celou dobu za RH Domažlice B. B-mužstvo hrálo se střídavými úspěchy. Stále kolísá tréninková i herní morálka. Na jaře se mužstvo umístilo na 7. místě s 26 body a v podzimní části opět na 7. místě s 11 body a skórem 14:17. Mužstvo dorostu zahájilo jarní část soutěže s umístěním, které bylo slibné pro postup do KP. Ten se podařil. Bylo sehráno 11 utkání s bodovým ziskem 11, s konečným umístěním na 3. Příčce, což je zatím nejlepší výkon Lubského dorostu v celé historii. Mužstvo starších žáků hraje OP a musí se vyrovnat s odchodem několika opor. Z tohoto důvodu se musel přizpůsobit herní styl. Mužstvo z 8 zápasů získalo 14 bodů se skórem 27:10, skončilo druhé o bod za TJ Sušice. Po skončení sezóny byli přeřazeni do dorostu Fr. Kalista, Milan Weingärtner a Václ. Voráček – jednalo se o opory mužstva. V podzimní části bylo mužstvo oslabeno. Z 8 utkání získalo 9 bodů s poměrem branek 19:15 a obsadilo          4. místo. Po roční pause bylo opět přihlášeno družstvo mladších žáků do podzimního kola pro sezónu 1981-82, kde  hrálo s mužstvy TJ Klatovy, TJ Sušice, Sp Horažďovice a Ok Nýrsko. Jedná se o věkovou kategorie do 10 let.

1982. Jarní soutěž hráli ještě obě mužstva žáků, ale s ohledem na nedostatek hráčů přihlásili Luby do podzimní soutěže jen mužstvo jedno. Trenérské činnosti se po V. Weingärtnerovi ujímá Jos. Pikhart a K. Janda. Žáci skončili podzim na 7. místě OP. Dorost odehrál jaro ještě v krajské soutěži, ale vzhledem k tomu, že opory mužstva přešly do mužstev dospělých pro podzimní kolo, nebylo v silách, aby se i nadále ve vyšší soutěži udrželo. Mužstvo dorostu trénuje J. Kafka. B-mužstvo se po nevalných začátcích značně zlepšilo, když bylo doplněno dorostenci. Tak se stalo, že béčko vede tabulku OP se ziskem 19 bodů a skórem 30:11. Mužstvo vedou V. Vondráček a ing. Rypl. A-muž-stvo je účastníkem I. B tř. skupiny C, kde jeho soupeři jsou mužstva okresů Klatov, Plzně-jihu a Domažlic. Áčko se v r.  1982 zúčastnilo zimního turnaje Jiskry Domažlice za účasti domácího celku, RH Domažlice a Ta Chodov. Mužstvo posílil Ant. Prančl z Nýrska. V průběhu roku přišel Jan Gašpar z TJ Klatovy, činnost naopak ukončili Havránek a JUDr. Zwieffelhofer, který se vrátil do Klatov.

1983. Družstvo žáků mělo jarní sezónu hodně slabou. Na trénincích se schází cca. 30 žáků, ale je třeba zlepšit herní pojetí. Úsilím všech se podařilo v podzimním kole zlepšit výkon a tím i umístění v tabulce. Žáci obsadili 3. místo. Opět po roce je ustaveno mužstvo žáků mladších. I když nedosahuje pronikavých výsledků, je zapotřebí se této kategorii věnovat s maxim. Úsilím. Družstvo dorostu si vedlo v jarní části poměrně dobře. Skončilo na 5. místě. Horší stav byl v kole podzimním. Je zapotřebí zvýšit výkonnost dorost. soutěží změnou herního systému.B-mužstvo střídalo dobré výkony s horšími. Přestože družstvo disponovalo s kvalitními hráči, výkony neodpovídaly výsledkům. A-mužstvo bojovaloo postup v jarní části v nově organizované krajské soutěži. Záměr se podařil. Podzimní část je ve znamení boje o  prvé místo a tím o postup do KP. Ztráta na vedoucí mužstvo So Postřekov je 1 bod a s TJ Klatovy máme stejný počet bodů. Do mužstva přišli P. Bošek z Ok Nýrsko a Mir. Hora z TJ Klatovy. Mužstvo opouští Tonda Prančl do St Dešenice. Během roku mužstvo posílil Al. Svoboda z divizní Ok Nýrsko. Vzhledem k celoplošným úpravám měla lubská mužstva domácí prostředí v nedalekém Mochtíně u místního Sokola.

1984. V souvislosti s výstavbou sídlišť v Lubech vzrostl i počet fotbaluchtivých dětí. Je tudíž nutné rozšířit trenérské posty jednak z řad bývalých hráčů a jednak rodičů talentovaných žáků. Jarní část u žáků mladších nedopadla dobře, družstvo skončilo na posledním místě, ale zvýšenou aktivitou v rozšířené soutěži v podzimním kolo bylo již znát výsledky práce trenérů. Podzimní kolo skončili ml. žáci z 8 účastníků na 3. místě s 9 body a skórem 15:6 a umístili se i před takovými oddíly jako Sušice a Horažďovice. Mnoho talentovaných žáků je příslibem pro budoucí posílení vyšší žákovské kategorie.

Tréninky starších žáků probíhají společně s žáky mladšími. Mužstvo se v jarní části umístilo sice na prvém místě, ale kontumací v Hrádku při kontrole průkazů přišlo o příčku nejvyšší. Podzimní část byla opět ve znamení odchodu žáků, kteří dovršili věkovou kategorii a přešli do dorostu. Podzimní část skončila pro družstvo u 7. místa s 8 body a skórem 16:16. Dorost vykazoval v průběhu roku dobré výkony. V jarní části se sice pomalu rozehrával, ale podzim už jej zastihl ve zlepšené formě. Mužstvo skončilo na druhém místě se stejným počtem bodů jako prvé Janovice s průměrem branek 32:5, když nejvíce branek nastřílel Karel Presl, a to 9. Mužstvo B změnilo vedení. Vedoucím se stal Míra Bláha spolu s trenérem V. Vondráčkem. 7. místo v tabulce v jarní části neodpovídá úsilí, které bylo vedením kopané vynaloženo. Podzimní část byla obdobou jara, navíc pro onemocnění řady hráčů A-mužstva museli hráči béčka vypomáhat. Je nutno zlepšit přístup k fotbalovému dění. Mužstvo má nejlepšího střelce v hráči Vlastovi Papayovi, který nastřílel sám 11 branek. A-mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech, i když začátek jara tomu mnoho nenasvědčoval. Se stále zlepšeným výkonem po celé jarní kolo dosáhlo mužstvo prvního místa a tím postup do KP. Je to v pořadí již druhý největší úspěch mužské kopané v Lubech. O tento úspěch se zasloužili hráči  K.Vondráček, O. Juřina, Javorský, Strádal, Bošek, Behemský, Al. Svoboda, Zd. Rückl, Fr. Kán, K. Šůs, M. Hora, J. Gašpar a M. Bouberle. Soutěž v KP zahájilo mužstvo s cílem optimálního umístění. Výsledky však nebyly takové, jaké bychom si přáli. Mužstvo se umístilo na 11. místě ze 14 účastníků s 8 body. Určitým hendikepem bylo zranění brankáře Fr. Kána aj. Gašpara a neúčast v řadě utkání Al. Svobody, který kromě hráčských povinností má i povinnosti soudcovské (rozhodčí divize). V podzimní části jsou nejlepšími střelci Al. Svoboda a J. Gašpar, kteří nastříleli po 7 brankách. Z VTJ Klatovy byli získáni hráči Míčka a Kudláček.

1985. Obě mužstva ml. I st. žáků splnila svá očekávání. Mužstvo dorostu nastupovalo na jaře s cílem  svoji    A-skupinu vyhrát a bojovat o přeborníka okresu s vítězem sk. B. Mužstvo sehrálo 7 utkání – všechna vítězně se skórem 25:7. Oporou družstva byl Fr. Kalista a Petr Volák ve středu obrany. Vítězem skupiny se stal celek So Hradešice. Bylo hráno o přeborníka dvoukolově. Doma dorost vyhrál 3:1, v odvětě však prohrál 1:5. Po organizačním nedostatku byl celý zápas odehrán o 10 hráčích. Na podzimní kolo se mužstvo připravovalo v několika přátelských utkáních a bylo účastníkem kvalitního turnaje Jiskry Kdyně, který byl zastoupen 8 mužstvy. Bylo hráno ve dvou skupinách. Svoji skupinu naše mužstvo vyhrálo s poměrem 1:0 a ve finále se utkalo s účastníkem KP Ok Nýrsko, kterému byli naši rovnocenným soupeřem. Zápas skončil v norm. hracím čase 0:0. Byly prováděny pokutové kopy, na které naše mužstvo prohrálo 15:14! Nutno vyzdvihnout výkon všech. Přes nepřízeň počasí, déšť a bahno bojovali tak, jak nebylo dlouhá léta k vidění. Pro nedostatek dorostových mužstev na okrese, byla podzimní část utvořena jen jedna skupina o 12 účastnících. Mužstvo hrálo v pohodě – z 11 utkání uhrálo 18 bodů za 8 vítězství, 2 remizy a jednu prohru s brankovým poměrem 45:13, když nejvíce branek nastříleli St. Šafránek 13, P. Volák 12 a P. Kožíšek 7. Mužstvo skončilo na druhém místě za So Strážov.

1986. Družstvo mladších žáků pokračovalo průměrným výkonem soutěže OP, kde dosahovalo střídavých výsledků. Obsadili 4. Místo v jarní části soutěže. Trenéři si nemohou stěžovat na nedostatek hráčů, kterých se schází minimálně kolem 20. Za daného stavu se bude muset výbor zabývat myšlenkou o ustavení družstva minižáků s věkovou hranicí 7-9 let. Žáci starší dosahovali taktéž dobrých výsledků a umístili se na 3. místě jarní části. Podzim zakončili 4. místem. Dorost se postaral v r. 1986 o další úspěch ve své kategorii. Po několika letech se vrátil  opět do KS. Jako nováček v podzimní části obsadil 8. místo z 12 účastníků s 10 bodovým ziskem. S mužstvem pracovali Jos. Šaroch a ing. Rypl. B-mužstvo jako stálý účastník OP obsadilo v jarní části 8. místo. Podzimní část byla úspěšnějsí, hlavně v začátku kola. V podzimní části skončilo béčko za 6. místě se ziskem 14 bodů. A-mužstvo nastupovalo k jarní části soutěže v KP v nevýhodném postavení, když v podzimní části soutěže v KP v nevýhodném postavení, když v podzimní části skončilo na předposledním místě. V rámci přípravy se mužstvo zúčastnilo zimního turnaje s kvalitním obsazením. Třetí místo za celky Svéradic a Přeštic bylo úspěchem. Přes veškerou snahu nebylo v silách mužstva, aby se od konce tabulky odpoutalo. Mužstvo se ziskem pouhých 20 bodů obsadilo 13. místo a po dvouletém působení ze soutěže sestoupilo do I. B třídy. Poměrně úspěšně si mužstvo vedlo v Českém poháru, kdy vyřadilo mužstvo TJ Přeštice a bylo vyřazeno až Sp Horažďovice. Tradiční turnaj „Šináglova memoriálu“  áčko vyhrálo. V podzimní části soutěže nedošlo k převratným změnám ve výkonu. Mužstvo posílil K. Žák ze So Chudenice.

                1987. Družstvo ml. Žáků zahájilo přípravu tréninky v tělocvičně II. ZŠ, aby se zlepšila práce s míčem, fyzická kondice a herní pojetí. Posilami pro tento oddíl byli Petr Břečka a Roman Juřina. Dobrým výkonem po celou jarní část obsadilo mužstvo I. místo a získalo titul okr. přeborníka. I podzimní kolo bylo ve znamení dobrých výkonů a výsledků. Družstvo přezimuje na prvním místě s 12 body a brankovým poměrem 55:1! S mužstvem pracuje Vašek Vondráček a Jos. Pikhart. Mužstvo dorostu pokračuje v jarním kole KS. Získalo 23 bodů a obsadilo 6. místo. Mezi úspěšné střelce se zařadili P. Kožíšek s 10 brankami a Ol. Friš s 5 brankami. Podzim již tak slibně nevypadal. Mužstvo uhrálo pouhých 7 bodů. B-mužstvo mělo někdy lepší výsledky než herní projev, za což může mužstvo děkovat střelecké pohotovosti Vl. Papaye, který sám vstřelil na jaře 12 a v podzimu 14 branek. Pasivem B-mužstva byl v několika utkáních nedostatečný počet hráčů. A-mužstvo nesplnilo očekávání. Úvaha, že by mužstvo obsadilo v konečné fázi tabulku do 3. místa nevyšla, neboť mužstvo obsadilo 5. místo se ziskem 29 bodů. Achilovou patou je, jako každý rok, tréninková morálka obou mužstev dospělých. Již druhý rok je předsedou kopané a LH p. Václav Weingärtner. Během roku 1987 byla vedena korespondence s další lubskou TJ, a to s Cremonou Luby u Chebu o možné sportovní spolupráci. Pro rok 1988 bylo dojednáno, že první vzájemné utkání bude sehráno u nás. Na oplátku zajede naše mužstvo s dorostem k nim.

                1988. Počátek roku byl pro naši TJ, a tím i oddíly kopané a LH, velmi smutnou společenskou událostí.  Na sklonku ledna (26.1.) odešel z našeho středu po delší nemoci Jenda Haas, který vykonával funkci organizačního pracovníka oddílu kopané a LH a byl vedoucím oddílu kopané. Konec února (26.2.) byl ve znamení dalšího odchodu, a to Josefa Petelíka, který zastával funkci jednatele a tajemníka celé TJ. S jejich jmény se pojila činnost celé TJ a byli osobnostmi i vyšších tělovýchovných a společenských orgánů. Jejich odchodem ztratila naše TJ pracovníky a členy, kteří pro zdar a úspěchy lubských sportů vynakládali celé své já.

                Při valné hromadě v r. 1988 se vzdal po 9 letech své funkce předsedy TJ Fr. Šťástka. Do čela byl zvolen Václav Weingärtner. Předsedou odd. kopané a LH se stává opět V. Aška. Po odchodu Jendy Haase byla činnost rozdělena podle oddílů. Pro kopanou V. Vondráček a pro LH Jos. Pikhart. Tajemníkem TJ se stává ing. Hřebík. Družstvo mladších žáků vede V. Vondráček a Fr. Baštař. Jejich dobrá práce a přístup k těm nejmladším se odráží i ve výsledcích. Hráčský kolektiv je 40-členný. V roce 1988 toto mužstvo nenašlo přemožitele. Mužstvo trénuje celoročně. Dvě družstva mladších žáků se zúčastnila též halového turnaje, kde naše družstva obsadila I. a V. místo ze 6 . Podzimní část soutěže byla opět ve znamení dobré hry a výsledků družstev se ziskem 13 bodů ze 14 možných je v čele OP ml. ž. s poměrem branek 62:3. Družstvo žáků starších vede Jos. Pikhart. Mužstvo již několik let bojuje o postup do vyšší soutěže. Toto družstvo je pravým opakem ž. ml. Byl uspořádán turnaj st. ž. za účasti So Kdyně, So Měčín a So Mochtín. Pro podzimní část soutěže je zapotřebí přebudovat celé mužstvo tak, aby nedocházelo k herním výkyvům. Mužstvo dorostu pokračovalo v jarní části v KS. Vzhledem k min. zisku bodů z podzimní části (7), nebylo v silách mužstva, aby ztráta byla dotažena. Družstvo opouští Olda Friš se svým otcem, který dělal dva roky trenéra. Se ziskem pouhých 6 bodů v jarní části skončilo mužstvo na desátém místě, a to byl důvod k opuštění KS. Podzim byl již hrán v OP. Práce s mužstvem se ujali bratři Jirka a Karel Vondráčkové, kteří museli přebudovat celé mužstvo. B-mužstvo převzal Karel Janda. Kádr B-mužstva trénuje spolu s áčkem. V jarní části se mužstvo umístilo na osmém místě s pasivním skórem 57:62. Nejúspěšnějším střelcem, jako několik sezón předtím, byl Vlastík Papay s 19 brankami. Mužstvo se zúčastnilo domácího memoriálu a skončilo na 3. místě za TJ Klatovy a Cremonou Luby. Podzim mužstvo skončilo na 10 místě s 11 body. V jarní části byl před A-mužstvem nesnadný úkol. Nevydařený podzim roku 1987 se promítal i do jarní části. Proto bylo vše podřízeno tomu, aby mužstvo zlepšenými výkony opustilo pásmo sestupu. Náhlým odchodem Jendy Haase bylo zapotřebí řešit situaci ve vedení mužstva. Pro letošní rok převzal vedení mužstva Jirka Vondráček. Na post trenéra postoupil staronový trenér Al. Pták, který spolu s K. Křížkem vytvořili dobrý trenérský tandem. Mužstvo zlepšeným výkonem po zisku 24 bodů obsadilo 10. místo a zajistilo si tak existenci pro podzimní kolo. Jarní skóre nebylo příliš lichotivé – 37:37, což ukazuje na značné výkyvy jak obraných tak i útočných řad. Po 16 letech, kdy se hrál v letním období memoriá L. Šinágla, byl v roce 1988 vyhlášen aktuálnější, a to na památku zemřelých Jana Haase a Josefa Petelíka. Za účasti 6 mužstev se sehrál turnaj ve dvou skupinách. Turnaje se zúčastnila komě našich obou celků TJ Klatovy, Cremona Luby, So Mochtín a So Strážov. Turnaj byl hrán pod patronací v.d. Tvar Klatovy a ceny předával předseda Tvaru p. Jos. Kubeš spolu s předsedou TJ Václ. Weingärtnerem. Vítězem ročníku se stalo mužstvo TJ Klatovy, druhou příčku obsadila Cremona Luby.

                Před podzimním kolem oplatilo A-mužstvo návštěvu na turnaji Cremoně Luby a zahájilo přát. Utkání spolu s mužstvem dorostu. A-mužstvo vyhrálo 7:2 a dorost 4:2, když Zd. Rückl dal sám 5 branek. Podzimní přípravu narušilo zranění O. Juřiny, který se prakticky v mistrovské soutěži neukázal. Podzim skončilo áčko na 6. Místě s 6-bodovou ztrátou na vedoucí oddíl VTJ Klatovy se skórem 29:26. Stará garda sehrála v r. 1988 18 utkání, navštívila několik nových míst jako např. Jihočeský Klikov, Stod, Štěnovice, Mrákov a Březnici. Z uvedených utkání 12x byla úspěšná, 3x se rozešla nerozhodně a 3x odešla poražena s celkovým skóre 55:27.

                1989. Okresní výbor fotbalového svazu připravil od soutěžního období 1989-90 novou soutěž pro mladší žáky ve věku 7-10 let s názvem minikopaná. Vzhledem k značnému kádru těch nejmladších bylo i v našem oddíle ustaveno družstvo minižáků. Tito žáci si vedli vcelku úspěšně, ze šesti zápasů získali celkem 10 bodů se skórem 31:10 a obsadili na podzim prvé místo lepším brankovým rozdílem před TJ Klatovy. Tréninku těch nejmladších se ujal brankář A mužstva Fr. Kán a Fr. Baštář. Mladší žáci pokračovali ve velmi dobrých výsledcích a již potřetí za sebou obhájili prvenství v celkovém poměru branek 138:8, když Pavel Baštář vstřelil sám 37 branek. Po skončení jarní soutěže se družstvo zúčastnilo turnajů v Bezděkově a Chudenicích, kde jim byli za soupeře žáci vyšší věkové kategorie. V podzimním kole pokračovali ml. žáci opět v dobrých výkonech a jsou opět v čele se ziskem 18 bodů a brank. Poměrem 88:6. V závěru roku (28.12) se několik hráčů zúčastnilo halového turnaje v Tachově za účasti 8 okresů. Okres Klatovy a tím i naši lubskou kopanou reprezentovali Dio, Baštář, Maxa, Kubeš a Brůha, když nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Jiří Maxa a nejúspěšnějším střelcem se stal Pavel Baštář, který vstřelil soupeřům 7 branek. S mužstvem pracuje Fr. Baštář, V. Vondráček a Heřman. Družstvo starších žáků vstoupilo do jarní soutěže se ziskem 11 bodů. Cílem bylo získání co nejlepšího umístění. Celkovým ziskem 28 bodů za období 1988-89 postoupili na druhé místo. Protože vítěz OP So Měčín neměl zájem o postup, postoupilo naše mužstvo. Pro krajskou soutěž v podzimní části bylo družstvo doplněno 8 hráči z kategorie ž. ml. Po prvních zápasech bylo zřejmé, že naši nebudou mít s udržením v soutěži problémy, což bylo příjemné zjištění. Mužstvo skončilo podzimní část na 3. místě se ziskem 16 bodů a poměrem branek 44:20 za ved. D. H. Týn a TJ Klatovy. S družstvem pracuje Vašek Vondráček a Josef Pikhart. Družstvo dorostu skončilo jarní sezónu na 7. místě a  po úpravě úspěšnosti v OP. Ani zimní kolo nebylo o mnoho úspěšnější, když mužstvo skončilo na posledním místě se ziskem pouhých 6 bodů. B-družstvo mužů ani v tomto roce mnoho neoslnilo. V jarní části soutěže získalo pouhých 9 bodů a celkově obsadilo 11. místo. I podzim byl ve znamení útlumu, který se promítl i do umístění.

                V průběhu jarní části došlo k získání trenéra II. tr. Míry Lva, který převzal trénování áčka po Al. Ptákovi. Ten se stal vedoucím mužstva. V jarní části, zlepšenou hrou obsadilo mužstvo 5. místo  I.B tř. Dobře si mužstvo vedlo i v českém poháru, kde se dostalo až mezi 8 nejlepších mužstev kraje. Ani druhý ročník memoriálu nedopadl pro A-mužstvo dobře. I když byli zkoušeni v turnaji noví hráči, poslední 6. místo je bez komentáře. Turnaje se zúčastnili obě naše mužstva, TJ Klatovy, VTJ Klatovy, So Kdyně a Cremona Luby. II. ročník vyhrály opět Klatovy. Ani podzimní část nebyla ve znamení převratných změn. Se ziskem 16 bodů obsadilo mužstvo opět 5. místo s poměrem branek 19:15. Z toho 10 branek vstřelil Zd. Rückl, který od nové sezóny bude oblékat drez TJ Klatovy. Naopak z Klatov se nám podařilo získat teprve 17-letého M. Knopfa a Jiříčka ze So Mochtín. Ze So Janovice přestoupil M. Urban, který má nahradit Zd. Rückla. Na post brankáře se podařilo získat hráče Olšaníka. Během roku 1989 se začala budovat klubovna spolu s prostorem pro občerstvení a prádelnou. Byl dobudován víceúčelový tenisový kurt s asfaltovým povrchem. Byly instalovány kryté střídačky pro kopanou. V prostoru před vstupní branou a přilehlými garážemi bylo pomocí MěNV Klatovy a Plem. podniku v Lubech vybudováno parkoviště.

                1990. Jarní část OP skončili minižáci na 2. místě, když v závěrečném turnaji prohráli s TJ Klatovy 0:1. Řada nejšikovnějších přešla po prázdninách do družstva ml. ž. Bylo na trenérech Vášovi Fričovi a P. Krškovi, aby vhodně doplnili mužstvo pro podzimní kolo. Odchod těch zkušenějších byl v podzimním kole znát. Ze 7 účastníků skončilo mužstvo se ziskem 4 bodů a poměrem 12:22 na 5. místě. Ml. ž.  úspěšně dohráli jarní část soutěže OP. Při zisku plného počtu bodů a poměrem branek 120:10 získali opět I. místo. V družstvu je mnoho talentovaných hráčů: J. Maxa hraje za krajský výběr 13-letých a za okresní vvýběr startovali Baštář, Bouberle, Mareš, Jiřík a Heřman. V ročníku 1990-91 se OP ml. ž. v klatovském okrese nehraje. Naše mužstvo bylo zařazeno do OP starších žáků, což se zprvu odrazilo i na výsledcích. V podzimní části získalo mužstvo 12 bodů a skončilo na 5. místě tabulky. Mužstvo vedou Baštář a Kán.

                St. žáci – v jarní části se již tak mužstvu nevedlo. Příčinou byla neúčast v zápasech těch nejstarších. Mužstvo muselo být doplněno žáky ml. Mužstvo skončilo na 4. místě se ziskem 26 bodů a brankovým poměrem 62:46. Po mistr. zápasech se mužstvo zúčastnilo turnajů v Bezděkově (1. místo) a ve Kdyni (2. místo). V kategorii žáků skončilo 9 žákům, avšak minimum z nich projevuje zájem o kopanou. Jedním z mála, který je platný pro dorost je O. Juřina. Do podzimního kola bylo mužstvo doplněno kvalitními žáky z kategorie ž. ml., přesto mužstvo jako celek dosti zklamalo. Získalo pouze 11 bodů a skončilo na 6. místě. Snad to bylo tím, že mužstvo bylo silně omlazeno a nesneslo tíhu těžkých zápasů. Bude na trenérech V. Vondráčkovi a Heřmanovi, aby přes zimní období dali mužstvo do správného tempa.

                Dorost – zlepšený přístup v tréninkovém proceu se projevil i v jarním kole. Mužstvo zlepšeným výkonem z 9 utkání 7 vyhrálo a je 2x prohrálo. Začátek podzimu byl značně rozpačitý, přesto se mužstvo rozehrálo a se 12 body skončilo na 4. místě. Bude na bratrech Vondráčkových Jirkovi a Karlovi, aby mužstvo přes zimu připravili co nejlépe.

                B- mužstvo hraje určitě pod své možnosti, vždyť ze 14 mužstev skončilo na jaře na 10. místě s pasivním skóre. Podzim dopadl ještě hůře, neboť jaro 1991 bude mužstvo bojovat o opuštění poslední příčky z podzimu. Na konci soutěže se vrátil z Kolince Olda Juřina včetně posily Zd. Cupla z téhož oddílu. V brance se s Tondou Hrachem střídal Radek Müler. Mužstvo se rozehrálo teprve v českém poháru, když porazilo V. Bor v Boru 3:2, Zavlekov doma 4:1 a finále ve Strážově So Měčín 2:1. Mužstvo vedl Karel Janda.

                A-mužstvo začalo trénovat krátce po začátku ledna v tělocvičně Plánická ulice pod vedením M. Lva. Koncem února bylo uskutečněno třídenní soustředění v Žinkovech, na které kladl trenér dosti silný důraz. Snažení trenéra však nebylo plně akceptováno, což ukázal nepřesvědčivý výkon v jarní části. Před mistrovskou soutěží bylo sehráno několik utkání vesměs vítězných, což vedlo k domněnce, že je vše v úplném pořádku. Mužstvo uhrálo 17 bodů s poměrem branek 30:22. V českém poháru byly Luby zastaveny mužstvem PS Chanovice. V norm. čase 1:1, na PK 1:3. Nejúspěšnějšími jarními střelci byli Fr. Křesťan 8, ing. Křížek 7 a Knopf a Jos. Skála po 5 brankách. V průběhu jara se uskutečnilo jendnání mezi naší TJ a sportovním klubem z blízkého Bavorska TSV Ludwigsthall. První krok ke sportovnímu klání však udělalo mužstvo staré gardy AROZA. Sportovní přátelství bylo dojednáno přímo v Bavorsku za účasti předs. TJ V. Weingärtnera, tajemníka ing. Hřebíka, mjr. JUDr. Čížka (zást. AROZY) a ing. Šaška jako tlumočníka. Sousedům bylo nabídnuto třídenní soustředění na hřišti v Lubech.

                Mužstvo AROZY sehrálo v r. 1990 26 utkání, z toho 23 vítězných, 1 remíza, 2 prohry se skórem 99:25. V rámci soustředění (15.7.) byl odehrán miniturnaj mezi našimi oběma mužstva a TSV Ludwigsthallu.

                5.8. byl sehrán již 3. ročník memoriálu J. Haase a J. Petelíka. Kromě našeho A-mužstva nastoupili fotbalisté VTJ Klatovy, Okuly Nýrsko, TJ Klatovy, kteří již potřetí vyhráli tento turnaj. Luby uhrály tyto výsledky: s VTJ Klatovy 0:0, s Ok Nýrsko B 1:0 a s TJ Klatovy 1:2. V přípravném období bylo sehráno dalších 6 utkání, z toho 4 vítězné a dvě prohry. 10.8. jsme oplatili Bavorským přátelům návštěvu a sehráli přátelské utkání, v němž naši vyhráli 7:1. Byl uskutečněn celodenní zájezd při kterém bylo navštíveno město Regen, Zwiessel a krásně prostředí jezera pod Javorem.

                Dvouletá smlouva o umístění maringotek na místě bývalého kluziště byla finančně výhodná. Podzim pro áčko nebyl lepší jara. Když některé zápasy byly herně dobré, dostavily se staré chyby v proměňování gólových šancí. To se pochopitelně odrazilo i v konečném účtování. Mužstvo s 10 body a pasívním poměrem branek 19:26 skončilo na 10. místě. Bude proto záležet na celém kolektivu, jak se vypořádá s tímto hendikepem pro jarní část soutěže. Došlo opět k řadě změn: voj. Základ. Služby Záhora odešel do civilu, u Jos. Skály bylo ukončeno hostování, Keřlík z Janovic se vůbec nezúčastnil přípravy ani soutěže, během soutěže došlo k zranění Jiříčka. Další zranění u 6 hráčů značně zkomplikovalo řízení Míry Lva. Alois Pták jako ved. mužstva ukončil svoji činnost. V podzimním období byla ukončena druhá etapa výstavby klubovny vč. Občerstvení a prádelny. Výbor TJ děkuje těm několika desítkám brigádníků, kteří se zasloužili o postavení dalšího pěkného zařízení. Na sklonku roku se mění post předsedy. Za Václava Ašku přebírá funkci ing. Hřebík. Panu Václavu Aškovi patří dík za vše, co vykonal pro lubskou kopanou. Historie 60 let kopané je úzce spjata s jeho osobou.

 

Muži  A

Sezóna 1991-1992

                Zahájení této sezóny předznamenaly oslavy trvání 60 let kopané a 45 let ledního hokeje v Lubech. K tomuto výročí byly vytištěny almanachy, vyrobeny odznaky a vlaječky. Na slavnostní schůzi byli vyznamenáni zasloužilí pracovníci a také někteří hráči.

                Jako součást přípravy na novou sezónu byl sehrán letní turnaj memoriál Jana Haase a Josefa Petelíka. Vyrovnanost a řada nových hráčů – to byly hlavní znaky turnaje. Trojnásobné vítězství TJ Klatovy, druzí byli hráči TJ Klatovy, třetí Start VD Luby a poslední Okula Nýrsko. V minulém ročníku postoupila do I. A třídy TJ Klatovy a tak našim fotbalistům odešel velký soupeř. Do nové sezóny si opět naši hráči dali za cíl postup do vyšší soutěže. V minulém ročníku skončilo naše mužstvo na čtvrtém místě tabulky I. B třídy, slabou náplastí na naše umístění byla porážka postupujících Klatov na lubském hřišti 3:0.

                V novém ročníku mistrovské soutěže odchází trenér A mužstva M. Lev, ale bylo dohodnuto, že bude dál pracovat dle potřeb klubu. Také v A mužstvo je velká fluktuace a mužstvo nehraje delší dobu ve stejném složení. To se projevuje na výsledcích a v konečném součtu nám vychází umístění v tabulce od 2. do 4. místa a to na postup nestačí.

Sezóna 1992-1993

                Po letní přestávce opět začíná příprava na další ročník mistrovských soutěží. Zahájením podzimní soutěže je memoriál J. Haase a J. Petelíka, je to již pátý ročník. Za pěkného počasí a před návštěvou asi 300 diváků zvítězili po roční přestávce opět fotbalisté TJ Klatovy. Druhé místo obsadil Start Luby, třetí, SK Strážov a poslední skončili VTJ Janovice.

                Po odehrání všech mistrovských zápasů podzimního kola se naše mužstvo umístilo na osmé příčce tabulky I. B třídy skupiny C. Toto umístění odpovídalo nepravidelnému složení mužstva a jeho výkonům na hřišti. Trenér Karel Janda a Jan Gašpar měli do jara o čem přemýšlet. Po skončení celé soutěže se naše mužstvo umístilo v dolní polovině tabulky.

Sezóna 1993-1994

                Za krásného počasí byl v Lubech odehrán šestý ročník letního turnaje. Byl to kvalitně obsazený turnaj, vždyť každý zápas bylo prakticky derby. Okula Nýrsko, která hrála ze všech účastníků nejvyšší soutěž, potvrdila roli favorita a turnaj vyhrála. Na druhém místě byla TJ Klatovy, třetí Start Luby a poslední SK Strážov. Tento turnaj je přípravou pro mužstva na podzimní mistrovské zápasy a tak trenéři zkouší různé hráče. V lubském mužstvu se ukázal být talentem teprve 15 letý Pavel Baštař.

                Tento ročník byl pro A mužstvo velmi nevydařený a po podzimní polovině soutěže bylo mužstvo na 13. místě tabulky se 7 body. V zimní přestávce došlo po dohodě ke změně trenéra a mužstvo připravuje opět M. Lev. V zimní přípravě mužstvo trénovalo 2x týdně a mělo optimální podmínky do jarního kola, aby odvrátilo možný sestup do okresního přeboru. Celé jarní kolo se mužstu nevedlo a tak poslední zápas v Lužanech měl rozhodnout, kdo sestoupí, budou-li to Luby nebo Lužany. Zápas to byl nervózní, byl hrán tvrdě a byla v něm spousta vyloučených. Zápas nebyl dohrán pro insultaci rozhodčího. Paradoxem bylo, že sestup nakonec postihl obě mužstva. Co bylo příčinou sestupu? Po skončení minulého ročníku opustil mužstvo střelec Urban, s aktivní činností skončil další útočník Pavel Bečka a o uvolnění z A mužstva požádala dlouholetá opora Petr Mužík. Bylo zraněno několik hráčů a tak trenér sáhl po dorostencích (Hoffmann, Doležal, Hradecký, Maxa, P. Baštař). Byli to mladí hráči, ale ukázali, že s nimi v budoucnu bude možné počítat do sestavy A mužstva.

                Sestup přinesl zklamání příznivcům Startu VD Luby. Příslibem do budoucna byly výkony dorostenců, kteří byli zařazeni do mužstva, z nichž vynikal hlavně útočník Hoffmann.

Sezóna 1994-1995

                Po sestupu mužů A do okresního přeboru byl ustanoven nový výkonný výbor fotbalového a hokejového oddílu a do trenérských míst delegováni noví trenéři. Prvořadým úkolem tohoto nového výboru bylo vrátit A mužstvo zpět do I. B třídy. Tento těžký úkol začal plnit výbor v tomto složení: předseda Emil Strádal, místopředseda Václav Weingärtner, sekretář Václav Vondráček, hospodář Bohumil Novák a členové výboru Karel Křížek st., Ladislav Mundl a Josef Javorský. Prioritou nového výboru bylo vytvoření  dostatečného hráčského kádru od minižáků až po A mužstvo, sestavených co nejvíce z vlastních odchovanců. Zvýšená péče o mládežnická mužstva se ukázala být správnou cestou a v následujících letech, porovnáme-li fotografie dorosteneckých mužstev a  A-mužstva, zjistíme, že kádr A-mužstva tvoří naši odchovanci z dorostu. V této sezóně se povedlo trenérům K. Jandovi a E. Strádalovi vyhrát okresní přebor a postoupit zpět do I. B třídy.

                O postup se zasloužil tento hráčský kádr: Olšaník, Šnour, Mužík, R. Pikhart, Michel, P. Baštař, Šůs, K. Křížek, Fiala, Mareš, Doležal, O. Juřina, Čipera, M. Křížek, M. Maxa, Kalista, Vondráček, Jiřík, Hrach, Bilíček, Bouberle, Hradecký, Havlíček, Špatenka, J. Maxa, Hoffmann, Bečka, Balák, Jindra.

Sezóna 1995-1996

                V tomto ročníku se lubští fotbalisté jako staronový účastník I. B třídy umístili na 4. místě. Na trenérském postu vedle K. Jandy nastoupil M. Bouberle. Mužstvu se začalo dařit a tak 4. místo v mistrovské soutěži bylo celkem uspokojivé. Že se mužstvu dařilo dokázalo vítězství v tradičním letním turnaji J. Haase a J. Petelíka. V tomto turnaji hráli lubší fotbalisté jako účastníci nejnižší soutěže a vítězství nad celky Janovic, Klatov a Nýrska bylo velmi cenné.

                Zápasy tohoto turnaje řídili rozhodčí Kořínek, Lang a Javorský a turnaj se těšil velké divácké návštěvě. Na závěr obdržela zúčastněná mužstva ceny z rukou ředitele Komerční banky ing. Karla Husy. KB Klatovy, VD Tvar a další stálí sponzoři pravidelně tento turnaj podporují a tak si letní turnaj udržuje stále vysokou sportovní úroveň.

                Přínosem pro zlepšení a prodloužení doby na trénování byla instalace umělého osvětlení na tréninkovém i hlavním hřišti. 16. prosince byl oceněn jako úspěšný trenér roku Karel Janda, který po ročním působení Startu Luby v okresním přeboru přivedl mužstvo zpět do I. B třídy. 1.3.1996 se konala výroční schůze Startu VD Luby v Klatovech v restauraci Pod Hůrkou. Vedoucí všech mužstev uváděli ve svém projevu konsolidaci hráčských kádrů a že jsou dobré předpoklady pro vstup do nové soutěže.

Sezóna 1996-1997

                Po konečném 4. místě v I. B třídě si dalo mužstvo nemalý úkol – postup do I. A třídy. Do mužstva přišli již zkušení dorostenci Kalaš, Bouberle, Mareš, Baštař, Hradecký. Dalšími hráči, kteří se pokoušeli o postup byly Mayer, Smolík, Votava, R. Juřina, J. Vondráček, R. Pikhart, Šnour, K. Křížek, Čipera, Sýkora, K. Šůs, Maxa, Bilíček, M. Křížek, Šnejdar a Sova.

                Vstup do nového ročníku byl úspěšný, výhra v Železné Rudě 4:1 dávala naděje na dobré umístění v tabulce. Také další utkání v Mochtíně a výhra na půdě tradičního rivala 2:0 posilovala naděje na postup. Po šesti zápasech vedl Start VD Luby tabulku 1. B třídy o 3 body před Mochtínem. Zlom úspěšné hry mužstva nastal po remíze 1:1 v Horažďovicích. Zranil se záložník Bouberle a jeho dlouhodobá absence v mužstvu byla znát. Po podzimní části soutěže obsadilo mužstvo 4. místo. V jarní části soutěže naše mužstvo několikrát zaváhalo a toho využilo mužstvo Poběžovic, které se umístilo na prvním místě. V konečném pořadí jsme skončili třetí. V tomto roce se opět hrál memoriál J. Haase a J. Petelíka, vítězství si vybojovali vojáci chlumčanského běčka. Dalšími účastníky turnaje byly mužstva 1. FC Plzeň a SK Strážov. Turnaj byl opět hojně navštíven a slavnostního zahájení byl přítomen starosta města Klatov pan Karel Mráz.

                V letní přestávce je naplánována úprava trávníku na hlavním hřišti. Do nové sezóny půjde mužstvo opět s cílem postupu do vyšší třídy.

Sezóna 1997-1998

                Začátek sezóny začal letním turnajem, byl to jubilejní 10. ročník memoriálu J. Haase a J. Petelíka. Hrálo se na nově upravené ploše fotbalového hřiště. V levém rohu byl stržen trávník, vyrovnán terén a opět položen trávník. Totéž bylo provedeno v obou trestných územích. Před návštěvou 300 diváků se vítězem stalo mužstvo TJ Klatovy před SK Strážov, Startem Luby a Okulou Nýrsko.

                Ještě před zahájením nové sezóny se lubští fotbalisté zúčastnili turnaje ve Strážově, kde obhajovali loňské prvenství. To se jim však nepodařilo a skončili druzí za Strážovem.

                 V tomto roce byl realizován přestup Michala Hoffmanna do TJ Sušice. Je to odchovanec Startu Luby od žáků po A-mužstvo. V dorosteneckém mužstvu byl nejlepším střelcem a prosazoval se i v A-mužstvu. Divizní Sušice v něm viděla útočníka, který by jim pomohl střílet branky. Později přešel až do I. ligy do Dukly Příbram.

                TJ Start Luby začal sezónu se střídavými úspěchy. Po osmém kole obsadil pátou příčku. S prohrou 5:3 v Losiné, ale vítězstvím doma nad Klenčím bylo jasné, že mužstvo podává nevyrovnané výkony. Vítězství 5:0 v posledním podzimním kole nad Pačejovem stačilo v tabulce pouze na třetí místo a ztráta na vedoucí Klenčí byla 7 bodů.

                Podzimní část soutěže se hrála již s novým trenérem K. Vondráčkem, který nahradil M. Bouberleho. Nová dvojice trenérů Janda – Vondráček se měla pokusit o lepší umístění v tabulce a přiblížit naději na postup. Tyto naděje byly ztíženy odchodem Mayera do Strážova, Bouberleho, Mareše a P. Baštaře na vojnu. Na přípravu na jaro bylo starostí dost, nová trenérská dvojice vsadila na intenzivní zimní přípravu. V jarních zápasech se mužstvu nedařilo a po střídavých výkonech skončilo v konečné tabulce 1. B třídy skupiny C na třetím místě, postup unikl, pokolikáté již. Z postupu se tentokrát radovalo Klenčí.

Sezóna 1998-1999

                Před zahájením této sezóny si pozvala stará garda Lub „Arosa“ soupeře z Prahy – FC Břevnov. S tímto mužstvem přicestoval také bývalý král ligových střelců  Pepi Bican. Tento výborný fotbalista se ukázal jako skromný člověk a po skončení zápasu vyprávěl své zážitky z kopané v klubové restauraci. Byla to skutečně vzácná návštěva na našem hřišti.

                Ani v této sezóně nebyla snaha o postup do 1. A třídy dotažena do konce, předběhlo nás mužstvo Švihova, které jsme v obou zápasech dokázali porazit, ale se slabšími soupeři jsme si nedokázali poradit. V letním memoriálu J. Haase a J. Petelíka skončilo naše mužstvo na druhém místě za Keramikou Chlumčany, o týden později dokázalo vyhrát na turnaji ve Strážově před místním SK.

                V konečném součtu bodů v sezóně 1998-99 jsme skončili druzí a tak se vytoužený postup do vyšší soutěže opět odložil. Výbor TJ Startu Luby, aby zlepšil svoji práci, pověřil funkcí manažera klubu F. Kalistu. Na společné schůzce si výbor s trenéry vytkl za cíl postup do 1. A třídy.

                Ve středu 23. června 1999 zemřel ve věku 84 let nestor lubské kopané pan Václav Aška. Výbor fotbalového oddílu rozhodl na počest tohoto významného pracovníka sehrát každým rokem v červnu memoriál Václava Ašky pro žákovská mužstva. Byl to poslední žijící člen, který v roce 1931 zakládal bývalé mužstvo SK Luby. Smrt ho zastihla na hřišti v pilné práci při úpravě okolí sportovního areálu.

Sezóna 1999-2000

                Po velkém zklamání z minulé sezóny byla zahájena příprava na nový ročník turnajem J. Haase a J. Petelíka. Vítězství v tomto turnaji byl dobrý start do nové sezóny. V mužstvu vystřídal na trenérském postu K. Vondráčka P. Bečka. Také obsazení funkce sekretáře doznalo změnu. Funkci opustil pro pracovní zaneprázdnění dlouholetý pracovník V. Vondráček a novým sekretářem se stal Radek Bilíček. Nově doplněný výbor fotbalového oddílu, trenéři P. Bečka, K. Janda a vedoucí mužstva K. Vondráček včetně všech hráčů si dali za úkol postoupit do vyšší třídy.

                Po podzimním kole vedl Start Luby tabulku a udělal tak první krok k postupu. V posledním kole podzimu porazil doma Hrádek 3:1. „Musíme chytit začátek jara“ tvrdil lubský záložník Petr Sýkora, a „můžu za hráče slíbit, že pro úspěch uděláme všechno.“ Po zaváhání a prohře 1:0 v Chlumčanech již v dalších zápasech lubští fotbalisté nezklamali a vítězstvím 2:1 v posledním zápase doma s Mochtínem konečně po pěti letech potvrdili postup do 1. A třídy. V roce 1994 sestup do okresního přeboru, o rok později návrat do 1. B třídy. Od roku 1995 se mužstvo pokoušelo o postup do 1. A třídy a tento vysněný cíl se podařilo splnit až v roce 2000. Do budoucna bude úkolem hráčů a výboru 1. A třídu udržet a snažit se úroveň lubského fotbalu držet na vyšší úrovni. Předpoklady pro dobrou budoucnost lubského fotbalu dávají výsledky mládežnických mužstev od minižáků až po dorost.

Muži  B

                Mužstvo B Startu Luby má hlavní úkol zachytit dorostence končící své účinkování v mládežnických družstvech a zajistit jejich přechod mezi mužstva mužů. Zde mezi muži v nižších soutěžích získávají po boku starších hráčů cenné zkušenosti a později jsou platnými posilami jak pro B tak i  pro A mužstvo.

Sezońa 1991-1992

                Po skončení podzimního kola okresní soutěže skončilo B mužstvo Startu Luby na třetím místě. V tomto ročníku docházelo k neustálým změnám v sestavě A mužstva a to se také projevilo na sestavování kádru B mužstva. Změna startů některých hráčů v A mužstvu a v B mužstvu nepřineslo pro obě mužstva nic pozitivního a tak se přání vedoucích B mužstva postoupit do okresního přeboru nesplnilo. Jediným kladem bylo, že se v sestavě začali objevovat dorostenci, kteří získávali zkušenosti mezi dospělými a byli nadějí na omlazení mužstva. Po skončení soutěže se mužstvo Startu Luby B umístilo v horní polovině tabulky okresní soutěže.

Sezóny 1992-1995

                V této době se B mužstvo konsolidovalo a jeho výsledkem bylo, že se v ročníku 1994-1995 umístilo v okresní soutěži na prvním místě a mělo nárok na postup do okresního přeboru. Avšak v tomto ročníku sestoupilo A mužstvo z I. B třídy a dvě mužstva jednoho oddílu nemohou hrát v jedné soutěži, muselo si B mužstvo na postup ještě počkat.

Sezóny 1995-1998

                V ročníku 1996-1997 se do posledního kola rozhodovalo o postupujícím do okresního přeboru. V posledním zápase hostil Start Luby B doma Okulu Nýrsko. Na konci poločasu byl stav zápasu ještě 1:1, ale po přestávce přišel brankostroj domácích a Lubští zvítězili 5:1. Bylo z toho vítězství ve skupině A okresní soutěže a tentokrát už nc nebránilo postupu do okresního přeboru.

Po polovině soutěže ročníku bylo mužstvo Startu Luby B na osmém místě a s tímto umístěním byli trenéři spokojeni.

Sezóny 1998-2000

                Po konsolidování sestavy B mužstva Startu Luby se hráčům daří a tak se po skončení jednotlivých ročníků umísťují na předních místech tabulky. Výrazně se zde projevuje dobrá práce s mládeží a přísun mladých hráčů končících v dorostu omlazuje a posiluje kvalitu B mužstva. Po postupu A mužstva do vyšší soutěže pokukují trenéři i hráči B mužstva také po vyšší soutěži.

 

Dorost starší a mladší

                Starší a mladší dorostenci jsou účastníky Oblastního přeboru v kopané.

                Dorostenci Startu Luby měli v minulosti velmi dobré trenéry. Po několik let se v období kolem roku 1991 věnoval intenzivně dorostu Václav Vondráček. Jeho úspěšné trénování vyvrcholilo možností postupu do Oblastního přeboru. Vedení  klubu zvažovalo, zda tuto vyšší soutěž dorostu bude možno pro vysoké náklady na cestovné udržet tak, aby to neohrozilo chod dalších mužstev. Po projednání na výboru se postup neakceptoval.

                Dalšími trenéry dorostu byli Karel Kalaš a František Baštař. Také jejich práce přinesla dobré výsledky a dorostenci Lub, jak starší, tak také mladší poráželi své soupeře z celého Západočeského kraje doma i venku.

                V dalších letech se ustálili na trenérských postech obou mužstev noví trenéři. Vladimír Kudláček a Vladimír Langmajer trénují starší a Karel Šůs a Miroslav Kohout mladší dorostence. V ročníku 1998-1999 se podařilo lubským dorostencům postoupit do Oblastního přeboru. Absolvováním třech ročníků krajského přeboru, získání mnoha zkušeností ze zápasů a také postupné dospívání hráčů se projevilo na postavení mužstev našich mládežníků v sezóně 1999-2000.

                Po skončení tohoto ročníku obsadila naše obě družstva střed tabulky. O rok později, v ročníku 2000-2001, po podzimní polovině soutěže starší dorost vede tabulku Oblastního přeboru. Také mladší dorostenci si stojí v tabulce dobře (v nové soutěži se sčítá postavení obou mužstev) a tak by byla naděje na postup dorostenců do ligové soutěže. Byl by to historický úspěch nejen lubské kopané, ale celého okresu Klatovy. Zatím je odehrána podzimní část soutěže a věříme, že jaro potvrdí postavení v tabulkách našich mužstev a případné vítězství v Oblastním přeboru by byl ten nejlepší dárek k jubileu 70 let kopané v Lubech.

 

Žáci

                Žáci  A Startu Luby jsou účastníky Oblastní soutěže, žáci B hrají Okresní soutěž.

                V roce 1992 se hrál turnaj žákovských družstev ve Kdyni, O pohár Václava Migase. Nejlépe si na něm vedli mladí fotbalisté Startu VD Luby. Porazili Kdyni 1:0, Klatovy 1:0, Nýrsko 1:0 a remizovali s Jiskrou Domažlice 3:3. Takto si vedli žáci Startu Luby pod vedením trenérů Z. Čížka a V. Friče. Naši mladí adepti fotbalového umění byli často nominováni do výběru Okresního mužstva. Na turnaji ve Kdyni byl vyhlášen Pavel Baštař nejlepším hráčem. Turnaj v sálové kopané pořádal v roce 1994 Sokol Mochtín pro mladší žáky za účasti tří žákovských mužstev ze SRN. Turnaj vyhráli lubští mládežníci a nejlepším hráčem byl vyhlášen Jan Frič. Družstvo žáků v tomto turnaji vedli V. Frič a Javorský.

                Při podzimním hodnocení žáků v roce 1995 konstatoval trenér žáků Javorský, že mužstvu za celou sezónu nebyla udělena žádná žlutá ani červená karta. Nejlepším střelcem byl Jan Frič se 17 góly.

                Lubští žáci dokázali již několikrát, že hrají dobrý fotbal, jak na venkovních hřištích, tak také v sálech. V roce 1996 zvítězili v halové kopané v Bolevci, kde si poradili i s účastníkem 1. Ligy žáků 1. FC Plzeň. V tomto turnaji zvítězili před Sokolem Bolevec, TJ Přeštice, 1. FC Plzeň, Jiskrou Domažlice a 1. FC Plzeň B.

                Na podzim roku 1996 sehráli svoje poslední utkání žáci v Oblastní soutěži s rekordním výsledkem, když porazili TJ Chotěšov 10:0. Hrudička vstřelil 4 branky, 3 M. Vlček, po jedné brance dali Bulka, Šůs a Vondráček.

                Mužstvo žáků Startu VD Luby B si vede také velmi dobře v Okresní soutěži. Po skončení soutěže na podzim roku 1999 obsadili naši žáci B první příčku v tabulce. Žáčkům předává své bohaté zkušenosti ze své dlouhé fotbalové kariery Petr Mužík.

                Příznivci Startu VD Luby zastihla dne 23. Června 1999 smutná zpráva. Ve věku nedožitých 84 let zemřel náhle pan Václav Aška. Byl to jeden ze zakladatelů lubské kopané a velký příznivec žákovské kopané. Výbor jednoty rozhodl na jeho počest pořádat každoročně turnaj žáků „ Memoriál Václava Ašky“.

                V roce 2000 se hrál první ročník Memoriálu Václava Ašky, turnaj pro žákovská družstva. Prvního ročníku se zúčastnila mužstva TJ Klatovy, TJ Sušice, TJ Dešenice a místní Start Luby. Diváci viděli kvalitní fotbal. Všichni účastníci důstojným způsobem uctili památku osobnosti lubského fotbalu a hokeje. Domácí žáci porazili všechny soupeře a stali se tak prvními vítězi tohoto turnaje. Konečné pořadí: 1. Start VD Luby, TJ Klatovy, TJ Sušice, Start Dešenice.

                Dobrá práce trenérů žákovských mužstev přináší zvýšený zájem žáčků hrát v mládežnických soutěžích kopané. Později přechází tito mladí adepti kopané do dorosteneckých celků, a tak o mládež v TJ Start Luby není nouze.

 

Minižáci

Sezóna 1998-1999

                Počet minižáků v oddíle je před zahájením soutěžního ročníku 1998-1999 přes čtyřicet. Trenéry jsou Miroslav Křížek (starší minižáci) a Václav Zahradník (mladší).

                V soutěžním ročníku 1998-1999 byla Okresním fotbalovým svazem zařazena do soutěží prvně také soutěž mladších minižáků (přípravek) věkové kategorie 6-8 let. Do tohoto prvního ročníku se přihlásila tato družstva: TJ Klatovy, TJ Sušice, Start VD Luby a SKP Okula Nýrsko. Soutěž se hrála turnajovým způsobem, každý s každým. Jednotlivá družstva byla na podzim i na jaře pořadatelem tohoto turnaje. Trenéru Václavu Zahradníkovi se podařilo sestavit naše družstvo tak dobře, že vlastně nemělo v soutěži soupeře. Start VD Luby se stal suverénním vítězem tohoto ročníku soutěže mladších minižáků s náskokem 10 bodů a získal titul přeborníka okresu. Naše družstvo postoupilo zároveň do závěrečného turnaje oblasti, který se konal v Mariánských Lázních. Také zde nám udělali naši nejmladší fotbalisté velikou radost a dobře reprezentovali nejen oddíl, ale i okres Klatovy. V konečném pořadí tohoto oblastního turnaje skončili na velice pěkném 2. místě z celkového počtu 8 zástupců všech okresů v kraji.

                Za družstvo mladších minižáků Start VD Luby v soutěžním ročníku 1998/1999 nastoupili: brankář Michal Lávička, Ladislav Virus, Jan Kasal, Tomáš Ferus, Jakub Klíma, Ondřej Klíma, Petr Nadymáček, Jan Sýkora, Filip Sýkora, Petr Hammer, Václav Zahradník, Zdeněk Kubát,  Miroslav Šobek, Karel Křížek a Aleš Čížek.

                Konečná tabulka okresního přeboru mladších minižáků soutěžního ročníku 1998/1999:

1.     Start VD Luby                            24      15                  6      3                         39:14            51 bodů

2.     TJ Klatovy                                   24      12                  5      7                         47:28            41 bodů

3.     TJ Sušice                                     24        8                  5     11                        27:33            29 bodů

4.     SKP Okula Nýrsko                     24        3                  4     17                        17:55            13 bodů  

 

                Nejlepším hráčem tohoto družstva byl Václav Zahradník (ročník 1990), který z celkového počtu 39 branek vstřelených soupeřům skóroval v 29 případech. Velice dobře však hráli všichni hráči družstva, přitom nejmladším hráčům nebylo v té době ještě ani 6 let a přesto také stříleli branky – Aleš Čížek a Filip Sýkora.

Sezóna 1999-2000

                Členská základna minižáků v oddíle se rozrůstá až na úctyhodných 64 dětí. Ne všichni jsou registrovaní, ale trenéři se přílivu nových tváří nebrání. Výrazně vzrostl počet dětí do 8 let a výjimkou nejsou ani chlapci i děvčata, kterým bude teprve 5 let. Kvalita práce s těmito malými dětmi v oddíle se začíná projevovat i tím, že někteří chlapci přecházejí ze sousední TJ Klatovy. Smutnější je však ta skutečnost, že se do práce s těmito malými fotbalisty nikdo moc nehrne. Je to velice náročná práce, která vyžaduje občas i řekněme otcovský přístup. S velkou námahou se daří přesvědčit některého z rodičů k občasné výpomoci trenérovi. Tím zůstává i v tomto ročníku Václav Zahradník.

                Popularita této soutěže výrazně vzrostla, do okresního přeboru této soutěže se přihlásilo do druhého ročníků již 6 mužstev: TJ Klatovy, TJ Sušice, Start VD Luby, SKP Okula Nýrsko, Svatobor Hrádek a SRK  Železná Ruda. Hrálo se opět turnajovým způsobem každý s každým, a to dvakrát na podzim a dvakrát na jaře s tím, že se vždy konaly 2 turnaje po třech účastnících současně. Naše družstvo je znovu velice dobře připraveno. Do soutěže starších minižáků přešlo z tohoto družstva celkem 8 minižáků a jsou nahrazeni novými ze široké základny oddílu. Soutěž je již vyrovnanější, protože velice dobře hraje také družstvo TJ Sušice, které za celý podzim prohrálo jen dvě utkání, a to k naší radosti pouze se Startem VD Luby. V jarní části však naši hráči obě utkání s TJ Sušice těsně prohráli a neunesli tíhu role favorita soutěže. Nakonec naše družstvo obsadilo v konečném pořadí velice pěkné 2. místo za vítěznou Sušicí. Nejde zde však o výsledky, ale o to, aby se chlapci co nejvíce naučili z fotbalové abecedy, protože schopnost učit se vše nové je v tomto věku ohromná.

                Za družstvo mladších minižáků Start VD Luby v soutěžním ročníku 1998/1999 nastoupili: brankáři Ondřej Klíma a Filip Sýkora, dále Marek Pivoňka, Karel Křížek, Zdeněk Kubát, Radim Koura, František Špaček, Aleš Čížek, Miroslav Šobek, Marek Bendl, Karel Mundl, Karel Švátora, Vojtěch Míšek, Dušan Makrlík, Pavel Čipera, Josef Šmíd, Lukáš Vítek a Kristýna Jančová.

                Výsledky družstva mladších minižáků – podzim 1999: TJ Klatovy – 0:0 a 2:1, SKP Okula Nýrsko – 1:2 a 1:1, TJ Sušice – 2:0 a 1:0, SRK Železná Ruda – 2:0 a 2:0, Svatobor Hrádek – 6:0 a 4:0.

                Výsledky družstva mladších minižáků – jaro 2000: TJ Klatovy – 4:0 a 6:0. SKP Okula Nýrsko – 0:0 a 1:1, TJ Sušice – 0:2 a 0:1, SRK Železná Ruda 3:0 a 2:0, Svatobor Hrádek – 8:0 a 5:0.

Sezóna 2000-2001

                Před zahájením soutěže dochází ke změnám trenérů u obou družstev minižáků našeho oddílu. Od mladších minižáků ke starším přechází Václav Zahradník, který tím střídá v této funkci Miroslava Křížka přecházejícího k družstvu žáků. Zdeněk Čížek pak přechází od žáků k mladším minižákům.

                Také v tomto roce se zvyšuje počet dětí v přípravce našeho oddílu, celkový počet se stále pohybuje okolo 60. Někteří přestali docházet, ale přicházejí stále noví zájemci, je to v této věkové kategorii přirozené. Stále přetrvává problém s trénováním těchto dětí, nedaří se přesvědčit nikoho, kdo by pomohl stávajícím trenérům v jejich práci. Kvalita jejich práce proto nemůže dosahovat ještě lepších výsledků, protože není v jejich silách zvládnout ve dvou takové množství dětí při tréninku, natož s nimi pracovat podle stupně zvládnutí základů fotbalové abecedy.

                Přesto všechno se opět daří trenéru Václavu Zahradníkovi sestavení družstva starších minižáků do soutěže na velmi dobré úrovni. Jedná se většinou o hráče, s kterými pracuje již třetím rokem, a tak se nyní sešla parta z předloňského roku, která tehdy získala titul přeborníka okresu v mladších minižácích. Změna herního systému nedělá hráčům potíže a přináší výsledky. Překvapující byl již první výsledek, když vybojovali hladké vítězství v Nýrsku a uštědřili domácím debakl 8:0. Tímto výsledkem se usadili na čele tabulky skupiny A okresního přeboru starších minižáků a do konce podzimní části tuto vedoucí příčku neopustili. Nyní je čeká v zimní přípravě nelehký úkol – dobře se připravit na jarní část soutěže a vyvarovat se herních výpadků, jaký postihl družstvo v posledním podzimním kole ve Švihově. S současné době již s družstvem absolvuje zimní přípravu nová posila – Daniel Šnour (ročník 1991), který přestoupil z Nýrska. Tento hráč bude zcela jistě vhodným doplněním a zdravou konkurencí v tomto jistě perspektivním družstvu.

                Výsledky starších minižáků Start VD Luby – podzim 1999

Nýrsko      - Luby                 0:8 (0:2)     Lávička 2, Zahradník 2, Čížek 2, Groessl, K. Křížek

Luby          - Běšiny              9:0 (2:0)     Groessl 5, Šobek 2, Lávička, Zahradník

Klatovy B  - Luby                 1:4 (0:2)     Groessl 3, K. Křížek (PK)

Měčín       - Luby                 0:9 (0:4)     Lávička 3, Groessl 3, K. Křížek, Zahradník, Kasal

Luby          - Janovice          3:2 (0:1)     Čipera, Čížek, Groessl

Luby          - Bolešiny         11:0 (7:0)     K. Křížek 3, Zahradník 2, Groessl 2, Kubát, Čipera

Mochtín    - Luby                0:3 (0:2)     Groessl, Lávička, Šobek

Luby          - Klatovy A        0:0 (0:0)

Švihov       - Luby                2:2 (0:2)      Lávička, Čipera (PK)

 

1. Start VD Luby                9        7    2   0         49:5        23 bodů

 

                Za družstvo starších minižáků Start VD Luby na podzim roku 2000 nastoupili: brankář Radim Koura, Karel Křížek, Zdeněk Kubát, Jan Sýkora, Jakub Klíma, Michal Lávička, Josef Groessl, Václav Zahradník, Pavel Čipera, Jan Kasal, Tomáš Ferus, Miroslav Šobek, Marek Benda, Aleš Čížek (věkem ještě mladší minižák) a Václav Jindra (nepravidelně – 2x

 

Arosa – Stará garda

                Po skončení aktivní činnosti v kopané se neradi hráči loučí s kolektivem, a tak pokračují ve sportovní kariéře v mužstvu staré gardy ( AROSE ). Tento kolektiv starších hráčů má v Lubech dlouholetou tradici a jak léta ubíhají, tak se také mění složení tohoto mužstva. Důležité je, že jsou stále v kontaktu s děním v klubu a jak se říká, sportovci nestárnou, nebo stárnou pomaleji. Během roku od jara do podzimu sehrají pravidelně 10 až 12 zápasů na různých hřištích západních Čech. Samozřejmou součástí těchto zápasů bývá posezení a diskuse jak se to hrálo za jejich mladých let.

                Novým prvkem pro staré gardy se stala sálová kopaná. Turnaje Senior Cup Klatovského deníku se zúčastnilo mužstvo Arosa Luby a zvítězilo v něm. Arosu Luby reprezentovali Z. Krejčiřík, P. Bečka, K. Lažánek, K. Křížek, J. Pavlík, K. Šůs, K Šnour, Ivan Havlovic.

                Mužstvo Arosy Luby je známé a je často vyhledáváno soupeři ze západních a jižních Čech. Hráči dosahují dobrých výsledků na hřištích, ale také velmi dobře spolupracují s vedením Startu Luby v různých funkcích.   

 

Výbor TJ Start VD Luby

                Za 10 let od roku 1991 prošel Start Luby různými obdobími a to od špatných až po vytoužený postup do 1. A třídy. Rok 1994 přinesl snad největší zklamání příznivcům a také výboru sestupem z 1. B třídy do Okresního přeboru.

                Do nového ročníku 1994-95 byl ustaven nový výbor a ten si dal za úkol vrátit zpět A mužstvo do 1. B třídy. Výbor ve složení Strádal, Weingärtner, Vondráček Václav, Novák, Křížek, Mundl a Javorský spolu s trenéry A mužstva Karlem Jandou a Emilem Strádalem se zhostili tohoto úkolu velmi dobře a během jedné sezóny se opět hrála  Lubech 1. B třída. U tohoto úspěchu nechtěl výbor zůstat, a tak dalším cílem byla 1. A třída. Rozšířili se aktivity výboru, a tak bylo nutno obsadit funkci manažera, do kterého byl jmenován František Kalista. Snaha postupu do vyšší soutěže přinesla spoustu nové administrativní práce, hlavně s přestupy, a tak se ukázala nová funkce manažera nutná. V tomto období odstoupil z funkce sekretáře našeho klubu Václav Vondráček pro nedostatek času a na jeho místo nastoupil Radek Bilíček. Dobrá práce výboru spolu s trenéry A mužstva byla korunována úspěchem v roce 2000 postupem do 1. A třídy.

                Velkým kladem celého fotbalového oddílu je, že všechna mužstva od minižáků až po muže mají své trenéry. Jejich dobrou prací nejlépe ukazuje postavení v tabulkách, zvláště mládežnických.

                Sportovní areál Startu Luby také v období od r. 1991 do r. 2001 doznal velkých změn. Tuto činnost měli na starosti hlavně starší členové výboru a také oni mohou prohlásit, že byli úspěšní. Dokladem toho je nová přístupová cesta k areálu, nové asfaltové cesty kolem klubovny a restaurace a také ke kabinám. Dlouho plánované rozšíření střídaček pro hráče a odstranění laviček před zábradlím bylo provedeno za minimální náklady. Byl též postaven přístavek u WC a tím odpadla starost se zimním zateplováním. Hlavní akce a to velmi zdařilá bylo upravení nové klubové restaurace, včetně rozšíření provozních prostor. Klubovna, která dříve byla používána výborem pro schůze, plnila též funkci restaurace. Dnes je klubovna využívána pouze pro klubové účely a klubová restaurace slouží ke spokojenosti všem návštěvníkům fotbalových utkání a také pro posezení při pivě. Všem hostům, kteří přijíždějí na naše hřiště na sportovní akce, se naše zázemí pro občerstvení velmi líbí. Další akce, která byla provedena během posledních deseti let, je umělé osvětlení pro tréninkové účely, jak na tréninkovém, tak na hlavním hřišti. Toto osvětlení umožnilo prodloužit dobu trénování hlavně v podzimním období. Také hřiště doznalo změn. Byl stržen trávník, vyrovnán terén a znovu položen trávník. Před oběma brankami byl v celém trestném území vyměněn travnatý koberec.

                Těchto pár řádek jen upřesňuje, co se ve sportovním areálu v Lubech změnilo nebo postavilo během deseti let v období 1991-2001. To zde nejsou zahrnuty běžné úpravy, které jsou při činnosti devíti mužstev nutné. Tyto úpravy by nebylo možné uskutečnit, kdyby nebylo obětavé práce předsedy Startu Luby Václava Weingärtnera a mnoha starších členů klubu. Věříme, že až se bude dělat bilance za dalších deset let, že bude opět sportovní areál v Lubech bohatší o nová zařízení.

                V roce 2000 pracoval výbor Startu VD Luby v tomto složení Emil Strádal, Václav Weingärtner, František Kalista, Radek Bilíček, Bohumil Novák, Ladislav Mundl, Karel Křížek, Josef Javorský, Václav Zahradník.

Vedení FO v roce 2009 : zleva sedí Mundl L., předseda Strádal E., Havlovic I., Křížek K.; stojící zleva Janda K., Heřman Š., Šůs K., sekretář Kalista F. a Pikhart K.

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.