NÁBOR DĚTÍ

11.03.2013 09:49

N Á B O R   D  Ě T Í  V E   V Ě K U   4 – 1 0   L E T

D O   P Ř Í P R A V K Y   F O T B A L U

KAŽDÉ PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK  V  16.30 HOD NA HŘIŠTI V LUBECH